Επιλογή Σελίδας

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Άγχους

Posted: October 19, 2022

Σε ποιους απευθύνεται η «Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Άγχους»;

Σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο/η φοιτητή/τρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο/η οποίος/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με δυσκολίες και τεχνικές διαχείρισης/αντιμετώπισης του άγχους.

Πώς λειτουργεί η ομάδα;
Σκοπός της ομάδας είναι η Ψυχοεκπαίδευση και η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης του άγχους.

Έναρξη και διάρκεια.
Έναρξη ομάδων Τρίτη 25/10/2022 και Πέμπτη 27/10/2022. Θα πραγματοποιηθούν 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 2 ωρών έκαστη. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της ομάδας και είναι οι ακόλουθες:

Στην Ελληνική Γλώσσα: Τρίτη 12-2μμ

Στην Αγγλική Γλώσσα: Πέμπτη 2μμ-4μμ

Ποιο το κόστος συμμετοχής;
Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α., προσφέρονται δωρεάν σε φοιτητές του ΕΠΚ.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ομάδα;
Μπορείτε να καλέσετε στο 22559509 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kepsypa@euc.ac.cy και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα καλεστείτε σε μια ατομική συνάντηση για να συζητήσετε το περιεχόμενο της ομάδας και να αποφασίσετε την τελική σας συμμετοχή.

Κάποιες επιπλέον πληροφορίες:

– Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα κληθούν να τηρήσουν τις αρχές εχεμύθειας που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση.
– Η ομάδα θα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει ότι δε θα προστεθούν καινούρια μέλη μετά την έναρξη της.
– Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συναντήσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί σε 2 συναντήσεις θα θεωρηθεί ότι επιθυμεί να διακόψει τη συμμετοχή του στην ομάδα