Επιλογή Σελίδας

Augmented Assessment – Οικοδομώντας γέφυρες επικοινωνίας

Posted: June 23, 2022

Το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εταίρος του έργου Erasmus+ με τίτλο “Augmented Assessment” προσκαλεί εκπαιδευτικούς και σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του έργου που θα πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Ιούνιο του 2023. Στο έργο συμμετέχουν και το υποστηρίζουν οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές από την Κύπρο (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου), την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία ενθαρρύνονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην πιλοτική εφαρμογή που περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα (15 ώρες δια ζώσης – 15 ώρες ασύγχρονα εξ αποστάσεως) σχετικά με την χρήση πολυτροπικών ψηφιακών μέσων και επαυξημένης πραγματικότητας για την αξιολόγηση των πρότερων γνώσεων νεοεισερχόμενων μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική/προσφυγική βιογραφία προσπερνώντας το γλωσσικό εμπόδιο που υπάρχει μεταξύ αυτών και των μαθητών/μαθητριών.

Οι εκπαιδευτικοί ή/και τα σχολεία θα καταρτιστούν σε θέματα που αφορούν την συμπεριληπτική εκπαίδευση, τη πολυτροπικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα, θα εκπαιδευτούν και θα εξασκηθούν στη δημιουργία και χρήση πολυτροπικών και επαυξημένων μέσων και τέλος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη βιβλιοθήκη Augmented Assessent που περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα επαυξημένων ερωτήσεων για μαθητές/μαθήτριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου.

  • Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και της μεθοδολογίας του έργου στα σχολεία που έχουν επιλεγεί ή/και από τους εκπαιδευτικούς που θα επιμορφωθούν. Η πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στο συνολό των μαθητών/μαθητριών των τάξεων τους, συμπεριλαμβανομένων και των αυτών με προσφυφική/μεταναστευτική βιογραφία.

Επιπλέον, περιλαμβάνει τη δημιουργία παρόμοιων εργαλείων με τη χρήση επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε να υποστηρίζεται επαρκώς η εκπαιδευτική συμπερίληψη όλων των μαθητών και μαθητριών.

  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, διάδοσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Λευκωσίας αλλά απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών της Κύπρου.

Αυτές οι δραστηριότητες είναι κομβικές για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου «Augmented Assessment», το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής ένταξης νεοαφιχθέντων προσφύγων και μεταναστών μαθητών και μαθητριών μέσω της αποτελεσματικής αξιολόγησης των υφιστάμενων γνώσεών τους στους τομείς των Θετικών Επιστημών (π.χ. Φυσική, Χημεία και Βιολογία) και Μαθηματικά με τη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας. Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με εύχρηστα εργαλεία αξιολόγησης που βασίζονται στην επαυξημένη πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη Βαρκελώνη, θα εκπαιδευτούν στη χρήση αυτών των εργαλείων και στην εφαρμογή τους στην τάξη τους.

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι τρία (3) έτη, από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Οκτώβριο του 2023 (με αριθμό Συμφωνίας: 621517-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN).

Σε αυτό το πλαίσιο, εκπαιδευτικοί και σχολεία καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο έργο Augmented Assessment, το οποίο ευελπιστεί να παρέχει καινοτόμες λύσεις για την αποτελεσματική και μόνιμη εκπαιδευτική συμπερίληψη των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών και μαθητριών.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους/τις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, για τα σχολεία να δημιουργήσουν περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους μαθητές/τριες και για τους μετανάστες μαθητές/τριες να ενταχθούν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε: https://augmented-assessment.eu/.

Για έκδηλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς ή σχολικές μονάδες συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.