Επιλογή Σελίδας

Διδακτορικές Σπουδές (Ph.D.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Posted: August 2, 2022

Το Διδακτορικό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής, προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για Διδακτορικές σπουδές για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022 (έναρξη Οκτώβριος 2022) με αντικείμενο ένα ή συνδυασμό από τα παρακάτω πεδία:

  1. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
  2. Επιστήμη Δικτύων (Network Science)
  3. Διαδίκτυο Πραγμάτων (Internet of Things)
  4. Ασφάλεια σε Δίκτυα και Κυβερνοασφάλεια
  5. Ρομποτική
  6. Θεωρία Παιγνίων και Εφαρμογές

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι/ες αναμένεται να παραδώσουν ερευνητική πρόταση μαζί με την αίτηση τους.

Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής:

  1. Κατάθεση Αίτησης Εισδοχής
  2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ
  3. Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:31 Αυγούστου 2022
  4. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τον κ. Στέφανο Θεοδοσίου, Υπεύθυνο Γραφείου Εισδοχής S.Theodossiou@euc.ac.cy / 0035722-713000 ή με την συντονίστρια του διδακτορικού προγράμματος Δρ. Βίκη Παπαδοπούλου-Λέστα στο v.papadopoulou@euc.ac.cy