Επιλογή Σελίδας
Call for Submission of Application for Doctoral Studies
Posted: June 22, 2020

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 (έναρξη Σεπτέμβριος 2020) στα πιο κάτω προγράμματα (τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων:31 Αυγούστου 2020).

Ιατρική Σχολή

 • Δημόσια Υγεία (Ph.D) σε ερευνητικούς πυλώνες όπως αυτούς που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων(Ph.D) – στην Αγγλική Γλώσσα
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων(D.B.A.) – στην Αγγλική Γλώσσα

Σχολή Θετικών Επιστημών:

 • Πληροφορική(Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ – στην Αγγλική Γλώσσα
 • Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία(Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ – στην Αγγλική Γλώσσα
 • Δημόσια Υγεία (Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Νοσηλευτική(Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Φυσικοθεραπεία(Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

 • Επιστήμες της Αγωγής (Ph.D) σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ– στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα
 • Μουσική (Ph.D.): Μουσική Παιδαγωγική· Μουσικολογία· Σύνθεση, σε θεματικές περιοχές έρευνας όπως αυτές που εμφανίζονται στο σύνδεσμο εδώ
 • Ψυχολογία (PhD) – στην Αγγλική Γλώσσα

Σχολή Νομικής:

 • Νομική(Ph.D) – στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα

 

Αίτηση, δικαιολογητικά και διαδικασία εισδοχής:

 1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση αναφέρονται στο πιο πάνω έντυπο αίτησης εισδοχής.
 2. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου 2020
 3. Η τελική επιλογή γίνεται στη βάση αξιολόγησης των προσόντων και προσωπικής συνέντευξης/εων.

……………………………………………………………………………………………………

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Λουτσία Ναρδή στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο +35722713000.