Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης ‘Αριάδνη’

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των νέων με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και τη σωστή καθοδήγηση σε θέματα εκπαιδευτικών αποφάσεων, καθοριστικών για τον κατάλληλο σχεδιασμό μιας ιδανικής επαγγελματικής πορείας.

Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης ‘Αριάδνη’ στοχεύει αφενός στον πλήρη εφοδιασμό των μαθητών/φοιτητών με τις απαραίτητες πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες που θα επιτρέψουν τη σταδιακή ένταξή τους σε μια δυναμικά μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, και αφετέρου, στην παροχή ανατροφοδότησης σε επαγγελματίες του κλάδου αναφορικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα επαγγελματικής ενημέρωσης και αποκατάστασης.

Επιστημονικοί Συνεργάτες της Υπηρεσίας
Δρ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου
Επίτιμη Καθηγήτρια Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Καθοδήγησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
Δρ. Νίκος Δρόσος
Επίκουρος Καθηγητής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Επικοινωνία:
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης ‘Αριάδνη’
Πανεπιστημιούπολη Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου
Χριστίνα Γερολέμου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας
Email: c.yerolemou@euc.ac.cy ή ariadne@euc.ac.cy
Τηλ.: 00357 22713065