Επιλογή Σελίδας

Υπηρεσίες για Μαθητές και Γονείς

Μέσα από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Ενημέρωσης ‘Αριάδνη’, παρέχεται η δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να:

 • Εξερευνήσουν διάφορα επαγγέλματα προκειμένου να εντοπίσουν ποια από αυτά ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους.
 • Ολοκληρώσουν το ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων “ΑΡΙΑΔΝΗ” που συμβάλλει καθοριστικά στον εντοπισμό των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και στην επιλογή του κατάλληλου κλάδου σπουδών.
 • Εξασφαλίσουν σωστή και αποτελεσματική ενημέρωση μέσα από καινοτόμες δράσεις, συνέδρια και επικαιροποιημένο υλικό που αφορά τα επαγγέλματα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
 • Αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία παρέχει η εξ αποστάσεως συμβουλευτική (e-counseling services) σε συνεχή βάση για μαθητές και γονείς σε Κύπρο και Ελλάδα.
 • Παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια που θα βοηθήσουν τους ίδιους και τους γονείς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με θέματα σπουδών και επαγγελμάτων.
  Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις θεματικές των σεμιναρίων:
  1. «Επαγγελματικές επιλογές και ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν σε αυτές τα ψυχομετρικά εργαλεία, με έμφαση στο ΑΡΙΑΔΝΗ»
  2. Σύγχρονες δεξιότητες (αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα, ελπίδα, θάρρος) και πώς οι γονείς μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση αυτών των δεξιοτήτων στα παιδιά τους
  3. Το μέλλον της αγοράς εργασίας και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στη ζωή και την εργασία
  4. Αυτογνωσία, αυτοεκτίμηση και λήψη επαγγελματικών αποφάσεων: Σχεδιάζοντας μια επιτυχημένη σταδιοδρομία
  5. Οι αποφάσεις των μαθητών για τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν – Ο ρόλος της οικογένειας
  6. Ανάπτυξη Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων στην Εφηβεία
  7. Οι επιπτώσεις του COVID-19 στα επαγγέλματα και τις δεξιότητες