Επιλογή Σελίδας

Σχολή Θετικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικοί Επιστήμονες

Η Σχολή Θετικών Επιστημών προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικούς Επιστήμονες, για προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της για τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Θέσεις Επιστημονικών...

Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών – Επιστημονικοί Συνεργάτες/άτιδες ή/και Ειδικοί Επιστήμονες

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για Επιστημονικούς Συνεργάτες/άτιδες για  προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Θέσεις...