Επιλογή Σελίδας

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES του Πανεπιστημίου μας αποτιμάει τη συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Posted: January 27, 2023

Απτά, αμοιβαία αλλά και κοινωνικώς επωφελή είναι τα αποτελέσματα της δεκάχρονης ήδη, πρωτοποριακής συνεργασίας του Κέντρου Αριστείας CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Δημοκρατίας η οποία ως βασικό στόχο έχει τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο. Η συνεργασία αυτή η οποία ξεκίνησε το 2012 και μέσα από τα όσα απέδωσε οδήγησε στην υπογραφή μνημονίου συναντίληψης το οποίο και εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο το 2018, εντάσσεται στον Πυλώνα 8 της Στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα, τα οποία παρέθεσε πρόσφατα σε δημοσιογραφική διάσκεψη στη Λευκωσία ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσιος, η Κύπρος κατάφερε να έχει συνεχή μείωση των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια με τη φετινή ένδειξη αυτής της μείωσης, όπως δεικνύουν τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο υπουργός με τον Διευθυντή του CERIDES καθηγητή Γιώργο Μπούστρα, να κινείται γύρω στο 7%.

Κεντρικός άξονας της προσπάθειας αυτής μέσα από την οποία, όπως εξήγησε και ο υπουργός, είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σε σχέση με τις νέες εξελίξεις στον τομέα, μέσω ειδικά διαμορφωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως και την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα αυτό δεν απευθύνεται μόνο στους επιθεωρητές του Τμήματος Εργασίας, στους οποίους παραχωρήθηκαν δέκα συνολικά υποτροφίες τόσο για το μεταπτυχιακό όσο και για το διδακτορικό πρόγραμμα αλλά σε οποιονδήποτε κάτοχο αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ανεξαρτήτως τομέα και ενασχόλησης ο οποίος θα ήθελε να το παρακολουθήσει και ενδεχομένως να διεκδικήσει στη συνέχεια μια θέση λειτουργού ασφάλειας, παρόχου εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης και υπεύθυνου ασφαλείας σε εταιρείες και οργανισμούς, σε έναν τομέα ο οποίος διευρύνεται συνεχώς παρέχοντας ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Περαιτέρω, και όσον αφορά περιπτώσεις κατόχων επαγγελματικής άδειας του ΕΤΕΚ ή προσοντούχων για εγγραφή στο ΕΤΕΚ διανοίγεται για τον/την απόφοιτο του Προγράμματος η δυνατότητα να οριστεί συντονιστής ασφάλειας και υγείας, τόσο για το στάδιο της μελέτης όσο και για το στάδιο της εκτέλεσης έργων. Το ερευνητικό έργο του προγράμματος αυτού καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα το οποίο αφορά μεταξύ άλλων την ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην ασφάλεια και υγεία και τη γήρανση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ενδεικτικό των δυνατοτήτων που έχει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία είναι και το γεγονός ότι κατά την περίοδο 2018-2020 και μόνο εκπαιδεύτηκαν 104 επιθεωρητές του Τμήματος μέσα από 126 ώρες εκπαίδευσης, με στόχο την παροχή ψηλού επιπέδου γνώσεων σε σχέση με τις νέες εξελίξεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Παράλληλα, κατά την πανδημία, 160 επιθεωρητές του δημόσιου τομέα έτυχαν τηλεκπαίδευση στον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας κατά του κορωνοϊού, ενώ άλλοι 230 παρακολούθησαν ηλεκτρονικό σεμινάριο για την επιστροφή στην εργασία. Μέχρι σήμερα το Μεταπτυχιακό καταγράφει πάνω από 80 αποφοίτους.

Μεταφέροντας την ικανοποίηση της πολιτείας για το έργο που έχει παραχθεί ο υπουργός Εργασίας στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην έρευνα και την καινοτομία αλλά και την πρόθεση του κράτους να συνεχίσει να ενισχύει την δράση του Κέντρου Αριστείας CERIDES.