Επιλογή Σελίδας

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ηγείται έργου «Twinning» με επίκεντρο τις πυρκαγιές στη ΝΑ Μεσόγειο

Posted: September 21, 2022

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology στο EUC θα συνεργαστεί στενά με τη Hazelab στο Imperial College του Λονδίνου, την Pyreography Group στο Πανεπιστήμιο Wageningen, τη Securite Civile του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Γαλλίας, το Ίδρυμα Pau Costa στην Ισπανία και τη Nimes Metropole στη Γαλλία για τη δημιουργία περιφερειακού κέντρου για την προώθηση της πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις πυρκαγιές. Πρόσφατα, το CERIDES κέρδισε έργο «Twinning», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Horizon Europe: Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας.

Τα έργα «Twinning»  προωθούν την ερευνητική αριστεία μέσω δραστηριοτήτων δικτύωσης και κατάρτισης. Αναπτύσσουν αριστεία σε συγκεκριμένο τομέα έρευνας και καινοτομίας, αυξάνουν την προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων και αναβαθμίζουν το προσωπικό τους.

Αυτό είναι το πρώτο έργο αυτού του τύπου για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και αναμένεται να ενισχύσει στρατηγικά την ερευνητική ικανότητα του CERIDES – Excellence in Innovation and Technology. Τα έργα «Twinning»  έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ευκαιρίες στον οργανισμό υποδοχής (CERIDES – EUC) να αναπτύξει περαιτέρω τις ερευνητικές του ικανότητες τόσο σε επίπεδο καινοτομίας όσο και σε επίπεδο διοίκησης. Μέσω αυτού του τριετούς έργου, το CERIDES θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει εξαιρετικές ερευνητικές ικανότητες σε κρίσιμους τομείς πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών (π.χ. μοντελοποίηση πυρκαγιών και εκκένωσης, προγράμματα ευαισθητοποίησης της κοινότητας κ.λπ.) καθώς και να λάβει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο διοίκησης έρευνας .

Αυτό το έργο έρχεται ως φυσική συνέχεια των προηγούμενων έργων των τελευταίων ετών που συμπίπτουν με τους στρατηγικούς στόχους του CERIDES. Σήμερα, το CERIDES συμμετέχει σε μια σειρά από έργα του Horizon 2020 και ενεργεί ως Συντονιστής σε 3 από αυτά υπό τον πυλώνα της ασφάλειας των πολιτών. Το RESPOND-A εστιάζει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για τους πρώτους ανταποκριτές, το FirEUrisk  είναι ένα 4ετές έργο που εστιάζει στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Τα έργα που σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα οποία συμμετέχει το CERIDES (με χρηματοδότηση από το Horizon Europe, το Κυπριακό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) θα ξεκινήσουν επίσης τους επόμενους μήνες.

Το CERIDES διαδραματίζει ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών στη SE Med με μια σειρά από δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη ΓΔ ECHO. Αυτή τη στιγμή το CERIDES έχει ενεργά έργα πρόληψης και διαχείρισης καταστροφών στον Καύκασο, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology στο EUC, μπορείτε να βρείτε εδώ.