Επιλογή Σελίδας
Συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
Posted: September 24, 2021

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διεθνών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγ. Μάριος Βρυωνίδης, συναντήθηκε την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπο Διονυσίου, για συζήτηση τρόπων διεύρυνσης της υφιστάμενης συνεργασίας των δύο φορέων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος European Safe Online Initiative (ESOI).

Το European Safe Online Initiative αποτελεί χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει την εκπαίδευση/ επιμόρφωση γονέων σε θέματα διαχείρισης ευκαιριών, κινδύνων και προκλήσεων που δημιουργούνται από την ενασχόληση των παιδιών και των εφήβων με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (https://europeansafeonline.eu/el/). Κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα για παροχή τέτοιων εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών σεμιναρίων προς τους γονείς, ώστε με τη σειρά τους να είναι σε θέση να συμβάλουν στη βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού των παιδιών τους στα μέσα επικοινωνίας.

Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων συμφώνησαν όπως εντείνουν τις προσπάθειες τους για περαιτέρω συνεργασία σε ό,τι αφορά γενικότερα την επιμόρφωση των γονέων σε θέματα κομβικής σημασίας και άμεσου ενδιαφέροντος, κάτι το οποίο αναμένεται να επιφέρει θετικά αποτελέσματα προς όφελος των παιδιών και των εφήβων της χώρας μας.