Επιλογή Σελίδας
Department of Arts – Scientific collaborator
Προθεσμία : 5 Ιουνίου 2020

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, προκηρύσσει θέση μερικής απασχόλησης για Επιστημονικό Συνεργάτη για  προσφορά διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών της στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ

 • Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Ακολουθεί την εκμάθηση και τις διαδικασίες διδασκαλίας, όπως αυτές ορίζονται από το Συμβούλιο του Πανεπιστήμιου
 • Εφαρμόζει   το μοντέλο μάθησης του Πανεπιστήμιου και παραδίδει το πρόγραμμα σπουδών
 • Προσφέρει καθοδήγηση στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας
 • Εποπτεύει και διευκολύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση της τεχνολογίας

Προσόντα που απαιτούνται:

 • Διδακτορικό τίτλο σπουδών  στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο για τις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στη γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες
 • Επαγγελματική  συμπεριφορά και δεξιότητες παρουσίασης
 • Δεξιότητες διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Δυνατότητα καθοδήγησης και στήριξης των φοιτητών
 • Δυναμική προσωπικότητα με καινοτόμες ιδέες και ομαδικό προσανατολισμό

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

 • Επιστολή στην οποία να φαίνεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ενδιαφέρονται
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους

Υποβολή Αιτήσεων:

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την τις 5 Ιουνίου 2020. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές και μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς οι θέσεις θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι την πλήρωσή τους.

Υποβολή αιτήσεων στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:   hrm@euc.ac.cy  Τηλ:   +357 22713061