Επιλογή Σελίδας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπογράφει Συμφωνία Συνεργασίας Διδακτορικής Συνεργασίας με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Posted: September 21, 2022

Το EUC θα συνεργαστεί με το JRC για κοινά διδακτορικά πτυχία με έμφαση στις υβριδικές απειλές. Σε μια πρόσφατα υπογεγραμμένη συμφωνία, τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προετοιμασία μιας νέας γενιάς επιστημόνων υψηλής ειδίκευσης που θα επικεντρωθούν σε ένα σημαντικό θέμα, τις υβριδικές απειλές.

Το EUC θα προσφέρει το διδακτορικό του Πρόγραμμα στην Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Διδακτορικό του Πρόγραμμα στην Επιστήμη των Υπολογιστών.  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα περνούν το χρόνο των σπουδών τους (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, με τη μορφή διδασκόμενων μαθημάτων) στο JRC στην Ispra.

Στόχος του CDP είναι να δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες σε αυτούς τους τομείς με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που χαρακτηρίζονται από ερευνητική αριστεία και διεθνή φήμη στον τομέα, προκειμένου:

  • να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά διδακτορικών φοιτητών στην επιστήμη και την τεχνολογία με έμφαση στη διεπαφή επιστήμης-πολιτικής, ικανούς να κατανοήσουν τις ερευνητικές ανάγκες σε διάφορα στάδια του κύκλου πολιτικής, ικανούς να παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στην πολιτική και να χρησιμοποιούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες στην επιστήμη επικοινωνία και διαχείριση γνώσης·
  • συν-ανάπτυξη, συνδιοργάνωση και συν-επίβλεψη διδακτορικών σπουδών μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του JRC.
  • ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του JRC και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προωθώντας την αμοιβαία ενίσχυση των σχετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, συνδυάζοντας τις υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες και ενισχύοντας τη δικτύωση σε βασικούς επιστημονικούς τομείς.

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology στο EUC, θα βοηθήσει το JRC με την ανάπτυξη μοντέλων, μεθοδολογιών, πλαισίων και εργαλείων.

Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει τέτοια συμφωνία με το jrc.

Το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology του EUC, με τη διεπιστημονική προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο με εφαρμογές στην ασφάλεια κ.λπ. θα την εποπτική βάση για τους υποψηφίους.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το CERIDES – Excellence in Innovation and Technology στο EUC, μπορείτε να βρείτε εδώ.