Επιλογή Σελίδας
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι «A Great Place to Work®»
Posted: December 15, 2021

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατόπιν σχετικής διαδικασίας και έρευνας για αποτίμηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της εργασιακής κουλτούρας έγινε το πρώτο Πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο που πιστοποιείται ως «Α Great Place to Work®» για το άριστο εργασιακό του κλίμα και της υψηλής ποιότητας διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση έρχεται να επιβεβαιώσει αλλά και να επιβραβεύσει τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές στο πανεπιστήμιο όχι μόνο ως ακαδημαϊκό ίδρυμα και κέντρο αριστείας αλλά και ως ένα απαράμιλλο χώρο εργασίας για 1000 και πλέον εργαζομένους. Η βελτίωση στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και στην εργασιακή κουλτούρα παραμένουν στρατηγικοί πυλώνες του Πανεπιστημίου.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, την διασύνδεση με την βιομηχανία και την κοινωνία και την υψηλή απασχολησιμότητα των φοιτητών και αποφοίτων του. Την τελευταία δεκαετία, το πανεπιστήμιο υιοθέτησε μια κουλτούρα εκσυγχρονισμού που οδήγησε σε επίπεδα ανάπτυξης ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, αναβαθμίζοντας το εύρος και την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, και καθορίζοντας έναν σαφή διεθνή προσανατολισμό τόσο για το πανεπιστήμιο όσο και για τη ίδια τη χώρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει στην Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, με ένα δίκτυο 54 ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με περισσότερους από 170.000 φοιτητές σε 13 χώρες.

To QS Top University (QS Stars University Ratings), ένας από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης, κατέταξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ίδρυμα Πέντε Αστέρων για τη συνολική του αξιολόγηση και πέντε αστέρια για της επιμέρους επιδόσεις του στους τομείς της διδασκαλίας, της απασχολησιμότητας, της διεθνοποίησης, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και για την ανταγωνιστικότητα και τη δύναμη του προγράμματος της Ιατρικής του.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται επίσης μεταξύ των 201+ πανεπιστημίων στον κόσμο από τους Times Higher Education Impact Rankings το 2021 στους τομείς της Καινοτομίας, της Επιχειρηματικότητας και των Υποδομών, της Αξιοπρεπούς Εργασίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης (με αξιολόγηση τομέων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η πρακτική άσκηση των φοιτητών) και τις δράσεις του για την Κλιματική Αλλαγή.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει βασικός εταίρος στην υλοποίηση του οράματος της Κυπριακής κυβέρνησης να μετατρέψει τη χώρα σε έναν ποιοτικό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ανατολική Μεσόγειο.