Επιλογή Σελίδας

Το EUC Startup Center powered by Microsoft φιλοξενεί το Multiplier Event

Posted: January 25, 2023

Το EUC Startup Center powered by Microsoft,  φιλοξένησε πρόσφατα την Εκδήλωση Πολλαπλασιαστή του έργου 4ArtPreneur, το οποίο είναι μια Στρατηγική Σύμπραξη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1/10/2020 έως 31/12 /2022.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να περιγράψει τους στόχους και τις δραστηριότητες του 4ArtPreneur Project στο πλαίσιο του οποίου η κοινοπραξία 4 χωρών (Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία) δημιούργησε ένα διαδικτυακό μάθημα επιχειρηματικότητας ανοιχτής πρόσβασης που απευθύνεται σε σχολές πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών.

Οι Συντονιστές  του Έργου μαζί με ερευνητές, καθηγητές  και φοιτητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από το συνδυασμό καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας σε φοιτητές τέχνης με περίπλοκες επιχειρηματικές δεξιότητες, χρησιμοποιώντας μια πιο δυναμική προσέγγιση που προσφέρει η συστημική σκέψη, χρησιμοποιώντας παράλληλα εργαλεία ΤΠΕ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια επίσκεψη σε έκθεση τέχνης που δημιουργήθηκε από φοιτητές τέχνης του EUC, καθώς και ένα κοκτέιλ δικτύωσης.