Επιλογή Σελίδας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS

Posted: June 28, 2022

Σε ειδική τελετή που έγινε στις 6 Ιουνίου 2022, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενσωματώθηκε στο Δίκτυο EURAXESS ως Κέντρο Υπηρεσιών (EURAXESS Service Center) στις 6 Ιουνίου, 2022.  Στην τελετή ο Καθ. Μάριος Βρυωνίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, υπέγραψε το σχετικό Συμφωνητικό με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), Επικεφαλή Οργανισμό του Δικτύου στην Κύπρο.

Ως μέλος ενός Δικτύου με περισσότερα από 600 Κέντρα Υπηρεσιών σε 42 χώρες, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θα παρέχει, μέσω του Γραφείου Έρευνας, δωρεάν εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα όπως αναζήτηση θέσεων εργασίας, πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης, υπηρεσίες  για πρακτικά θέματα, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα είναι χρήσιμο για τους ερευνητές που εργάζονται στην Ευρώπη.

Το δίκτυο EURAXESS-Researchers in Motion είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και υποστήριξης σε ερευνητές και ερευνήτριες.  Το Δίκτυο υποστηρίζει την κινητικότητα των ερευνητών και ερευνητριών, Ευρωπαίων και μη, καθώς και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική συνεργασία μεταξύ των χωρών.