Επιλογή Σελίδας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει ακαδημαϊκό του EUC για Ομάδα Εμπειρογνωμόνων EE
Posted: March 23, 2021

Η Δρ. Χριστιάνα Μάρκου, Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έπειτα από μια πολύ ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ένα από τα δεκαπέντε μέλη της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Οικονομία των Διαδικτυακών Πλατφόρμων.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων υποστηρίζει την Επιτροπή στην παρακολούθηση της εξέλιξης της Οικονομίας των Διαδικτυακών Πλατφόρμων για τη χάραξη πολιτικών βάσει στοιχείων και επικεντρωμένα σε προβλήματα. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τις κύριες τάσεις της οικονομίας των διαδικτυακών πλατφόρμων, αναλύει δυνητικά επιβλαβείς πρακτικές, και βοηθά την Επιτροπή στην προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος εργασίας της σχετικά με αυτά τα θέματα. Καθήκον της επίσης είναι η ανάλυση της εξέλιξης των μέτρων πολιτικής που σχετίζονται με την οικονομία των διαδικτυακών πλατφόρμων στα κράτη μέλη και η επικοινωνία με άλλους σχετικούς εμπειρογνώμονες ή κέντρα αριστείας κατόπιν αιτήματος και εποπτείας της Επιτροπής. Συντάσσει μια τελική έκθεση στο τέλος της εντολής της, τα κύρια πορίσματα των οποίων υποβάλλονται σε δημόσια διαβούλευση πριν από τη δημοσίευσή τους.

Η Χριστιάνα Μάρκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου LLB (hons.), τίτλου LLM στο Διεθνές, Εμπορικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, και Διδακτορικού διπλώματος από το University of Lancaster (ΗΒ). Είναι νομικός ερευνητής, μέλος της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Αριστείας στην Καινοτομία και Τεχνολογία CERIDES που συμμετέχει σε σημαντικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Μετά από πρόταση υποψηφιότητας της από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έχει συμμετάσχει στο κορυφαίο πρόγραμμα επαγγελματικών ανταλλαγών του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δηλαδή στο Διεθνές Πρόγραμμα Ηγεσίας (IVLP) τον Ιανουαρίου 2020 με εστίαση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Δημοσιεύει σε διεθνή περιοδικά και οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της είναι Consumer Protection, Automated Shopping Platforms and EU Law( Routledge, 2019) και Tort Law in Cyprus (Wolters Kluwer, 2020). Είναι επίσης ενεργή δικηγόρος.