Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», σας προσκαλούν σε εκδήλωση για την από κοινού υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών για την υλοποίηση διαφόρων από κοινού δράσεων, κυρίως ακαδημαϊκού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Start Up Center Powered by Microsoft το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 12:00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί σύντομη παρουσίαση του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και είναι ανοικτή για το κοινό.