Επιλογή Σελίδας

Webinar: BLENDI – Μικτή μάθηση για ένταξη όλων των μαθητών/μαθητριών

Το έργο BLENDI (Blended Learning for Inclusion) διοργανώνει το Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2022, στις 09.00-13.15, διαδικτυακό σεμινάριο πολλαπλής διάχυσης στο πλαίσιο των δράσεων του για να προωθήσει τη μικτή μάθηση ως μέρος της σχολικής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Το σεμινάριο είναι ανοικτό στο κοινό και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φορείς εκπαιδευτικής πολιτικής και εν γένει σε άτομα που έχουν ενδιαφέρον σε θέματα τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης και περιλαμβάνει κεντρική ομιλία από τον Καθηγητή Αύγουστο Τσινάκο καθώς και πρακτικά εργαστήρια σε ομάδες από την τοπική ομάδα του έργου και τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) (SOCIEATH).

Η μικτή μάθηση αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου στοιχεία της διαδικτυακής μάθησης εισάγονται συστηματικά ως συμπληρωματικά στην παραδοσιακή διδασκαλία ώστε να τη συμπληρώνει με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία της εκπαίδευσης η μικτή μάθηση καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία.

Το έργο ‘BLENDI – Μικτή μάθηση στην εκπαίδευση για όλους/ες συντονίζεται από το Diaconia University of Applied Sciences (Diak) στη Φινλανδία. Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Κύπρο, το Ινστιτούτο Δια βίου Μάθησης της Αθήνας στην Ελλάδα, την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη I&F στην Ιρλανδία και το Πανεπιστήμιο Πομπού Φάμπρα στην Ισπανία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το BLENDI εδώ .

Πρόγραμμα

Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ