Επιλογή Σελίδας
Athanasios Pouliadis
Εντεταλμένος Καθηγητής, Αστικό Δίκαιο
A.pouliadis@external.euc.ac.cy
22713114
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
 • Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα
  Πτυχίο Νομικής 1975 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Master 1977 Λουδοβίκειο Μαξιμιλιάνειο Πανεπιστήμιο Μονάχου
  Διδακτορικό δίπλωμα 1981 Λουδοβίκειο Μαξιμιλιάνειο Πανεπιστήμιο Μονάχου
Ιστορικο Εργοδοτησης
 • Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
  Από Μέχρι
  2017 2018 Julius-Maximilians Universität Würzburg Χειμερινό εξάμηνο Επισκέπτης Καθηγητής
  2006 σήμερα  Νομική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
  1998 2006 Νομική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημοσιευσεις
 • Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
  2017 Εισήγηση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων: «Η ευθύνη του οφειλέτη προς αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης της σύμβασης κατά τον Αστικό Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των συμβάσεων» Στον Τόμο «Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία – Πράξη και Θεωρία», Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 3-14
  2012 Η ευθύνη του πωλητή λόγω μη εκπλήρωσης κατά τον Αστικό Κώδικα Στον Τόμο: «Σύγχρονα Ζητήματα Ενοχικού Δικαίου στην εθνική και την ευρωπαϊκή τους διάσταση – Με τιμητική αναφορά στο επιστημονικό έργο του Ομότιμου Καθηγητή Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Μαριάνου Καράση» Σάκkουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 89-113
  2011 Η νέα νομοθεσία για την καταναλωτική πίστη Στον Τόμο «Η είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων – 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου», Nomiki Bibliothiki Group, Athens 270-282
  2010 Ειδική και γενική νόμιμη υπαναχώρηση λόγω αθέτησης της σύμβασης - Ερμηνευτικά ζητήματα μετά το νέο δίκαιο της πώλησης Στον Τιμητικό Τόμο Μιχ. Π. Σταθόπουλου ΙΙ Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή 2271-2293
  2008 Die Schuldrechtsmodernisierung aus der Sicht des griechischen Rechts Στον Τόμο Schuldrechtsmodernisierung und Europäisches Vertragsrecht – Zwischenbilanz und Perspektiven, Würzburger Tagung vom 27. und 28.10.2016 Mohr Siebeck, Tübingen, Ed. Oliver Remien 297-301
  2006 Die Bedeutung des Verbraucherschutzrechts im Kontext der Entwicklung eines europäischen Vertragsrechts: Das Beispiel der Kaufrechtsrichtlinie Στον Τόμο 82 – Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht „Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts“, Mohr Siebeck, Tübingen Hsrg. Hopt-Tzouganatos 297-308
  2005 Η ευθύνη του πωλητή στο σύστημα των συμβατικών παραβάσεων (Τόμος 1 της επιστημονικής σειράς «Πραγματείες Αστικού Δικαίου») Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή XXIII+376
  1998 Οι ενώσεις καταναλωτών και η συλλογική αγωγή. Εισήγηση στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων (Βόλος 20-23 Ιουνίου 1996), με γενικό θέμα «Η προστασία των καταναλωτών στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο» Αυτοτελής έκδοση με τον ίδιο τίτλο στη σειρά Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως 7 Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα- Κομοτηνή 83
  1988 Η ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων – Θεμελίωση υποχρεώσεως του παραγωγού και συναφής δικαστική προστασία (Θρακικές Νομικές Μελέτες, τομ. 16) Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή XVI+ 198
  1985 Die Bedeutung des deutsch-griechischen Vertrages vom 4.11.-1961 für die Anerkennung und Vollstreckung deutscher Entscheidungen in der griechischen Praxis, (Thrazische Juristische Abhandlungen, Band 9). Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή Συγχρόνως με ελάχιστες τροποποιήσεις  IPRax 6/1985 86 357-369
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
 • Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
  Ένωση Αστικολόγων Μέλος του Δ.Σ. και σήμερα απλό Μέλος
  Εταιρεία  Νομικών Βορείου Ελλάδος Μέλος
  International Society on Family Law Μέλος
  Gesellschaft für Rechtsvergleichung Μέλος
  Μισθοδικείο και Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίαςς Μέλος
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Αλλες Διακρισεις