Επιλογή Σελίδας
Athina Kontogianni
Επιστημονικός Συνεργάτης, Αστικό Δίκαιο
info@euc.ac.cy
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα
Διδακτορικό Πανεπιστημίου Αθηνών Νομικής Σχολής
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πτυχίο Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τμήματος Νομικής
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2009 2012 Βουλή των Ελλήνων Επιστημονική Συνεργάτιδα
2012 2014 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη Νομική Σύμβουλος
2015 σήμερα Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συμβουλευτικού οργάνου του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Αναπληρωματικό μέλος
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2006 “Η συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο Αστικό Δίκαιο”, (μονογραφία). εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή
1999 “Η λειτουργία της εκχώρησης στο πλαίσιο της σύμβασης factoring”, στο επιστημονικό περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών.
2000 “Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών και την παροχή εγγυήσεων” Επιστημονικό περιοδικό Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης
2003 “Κοινές Αρχές του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου σχετικά με την αμέλεια του ζημιωθέντος από αδικοπραξία. Μια συγκριτική επισκόπηση της έννοιας, των συνθηκών και των νομικών συνεπειών της συνεισφοράς στην αμέλεια, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της Αυστρίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Αγγλίας”, στον συλλογικό τόμο «Common Principles of European Private Law», Schulze/Ajani (Hrsg.), Baden – Baden.
2018 Η ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μετά την Οδηγία 2013/11/ΕΕ και τον Κανονισμό 524/2013: Ο νέος μηχανισμός προστασίας στην υπηρεσία της εναλλακτικής/φιλικής επίλυσης διαφορών, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών. σελ. 450-461
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
1999-2000 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενοποίηση του Αστικού Δικαίου και τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα με έδρα το Βερολίνο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμμετοχή με υποτροφία
2001-2005 Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο το Ευρωπαϊκό Αστικό Δίκαιο και έμφαση σε θέματα προστασίας καταναλωτή Ερευνήτρια
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
2009-2010 Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας Νομική Σύμβουλος
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title
1998-2000 Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
1999-2000 Υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενοποίηση του Αστικού Δικαίου και τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα με έδρα το Βερολίνο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αλλες Διακρισεις