Επιλογή Σελίδας
Christiana Markou
Λέκτορας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Προστασία των Καταναλωτών & Ηλεκτρονικού Εμπορίου
C.Markou@euc.ac.cy
22713040
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
PhD (Doctor of Philosophy)   2005-2011   University of Lancaster, UK     Thesis title: Consumer-oriented software agents in the buying process: risks, issues and the EU legal response
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δικηγόρου   1999-2000   Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Σεμινάρια και Εξετάσεις)      
LL.M in European, Commercial and International Law 1998-2000   University of Sheffield, UK      
LL.B (Hons.) 1995-1998   University of Sheffield, UK    
 
Ιστορικο Εργοδοτησης
  • Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
    Από Μέχρι
    2013 σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, http://www.euc.ac.cy   Λέκτορας Νομικής  
    2014 σήμερα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, http://www.ouc.ac.cy/   Λέκτορας Νομικής  
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2019 Christiana Markou, Consumer protection on shopping agent and automated marketplace platforms under EU law, Routledge        
2017 C. Markou and (eds) EU Internet Law – Regulation and Enforcement T. Synodinou, P. Jougleux, T. Prastitou Springer International Publishing    
2019 Christiana Markou, "The Rome I and Rome II Regulations: Cyprus", in Rome I and Rome II in practice, Intersentia        
2014 Markou Christiana, Online Marketing: Advertisers Know You are a Dog on the Internet! (October 3, 2015). Savin, Trzaskowski (Eds) Research Handbook on EU Internet Law (Edward Elgar 2014) 383-410. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2668968 Riefa Christine Edward Elgar   383-410
2015 Markou Christiana. "The 'Right to Be Forgotten': Ten Reasons Why It Should Be Forgotten." Reforming European Data Protection Law   Springer Netherlands   203-226
2011 Christiana Markou, ‘Cyprus Highest Court Not Rejecting Data Retention Law, but Privacy Time Bomb Ticks On’ Sylvia Mercado Kierkegard (ed), Law Across Nations: Governance, Policy & Statutes (IAITL, Nicosia, 2011).       283-295
2016 Markou Christiana, "The freedom of journalism in Cypriot legal order: balancing between the freedom of expression and the right to reputation", Spyridon-Hercules Aktipis, Philippe Jougleux, Tatiana-Eleni Synodinou, Protection and restrictions of the right in Greek and Cypriot law.       121-168
2016 Markou Christiana, App-solutely Protected? The Protection of Consumers Using Mobile Apps in the European Union, in John A. Rothschild (ed), Research Handbook on Electronic Commerce Law (Edward Elgar 2016). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2668977. Riefa Christine Edward Elgar    
2016 Markou Christiana,"Behavioural Advertising and the New 'EU Cookie Law' as a Victim of Business Resistance and a Lack of Official Determination." Data Protection on the Move.   Springer Netherlands   213-247
2017 Markou Christiana, "The Consumer Rights Directive", in A.R. Lodder & A.D. Murray (eds.), EU Regulation of E-Commerce: A Commentary.   Edward Elgar    
 
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος
2018 Ex-post evaluation of the Programme of Community Action in the field of consumer policy 2007-2013 and the mid-term evaluation of the Consumer Programme 2014-2020: Cyprus Report
2018 Cyprus Presentation on behalf of European University Cyprus as a Partner of the Consortium in the European Justice project SC meeting “SAT- LAW: Strategic Assessment for Law and Police Cooperation”,2018-2020, 24-25 September 2018, Padova Italy.
2004 Cyprus Report for the Consumer Law Compendium: presents the results of a wide-ranging study prepared for the European Commission, it is part of the research the Commission has undertaken in the process of preparing the review of the consumer acquis, analyses the transposition of 8 important consumer directives into the national laws of 27 Member States
August 2012 Report on the Cyprus Legal Framework on Open Source Software Licenses, Research project funded by the Cyprus Research Promotion Foundation on the Legal Aspects of Open Source Software under Cyprus Intellectual Property law: Final Report.
2015 Christiana Markou and Georgia Zantira, Study on the law applicable to companies with the aim of a possible harmonisation of conflict of laws rules on that matter (JUST/2014/JCOO/PR/CIVI/0051): evaluation of the practical problems caused by the lack of harmonisation of the conflict-of-law rules concerning companies and the possibilities for harmonising such rules, a comparative analysis of the provisions of private international law in the 28 Member States, setting out the advantages and disadvantages of the solutions proposed (): Cyprus Report
2016 Study to support the fitness check of EU consumer law (JUST/2015/RCON/PR/CO02/0112): assessment on whether the objectives of several directives have been efficiently achieved and fully delivered and on whether these directives have efficiently achieved consumer protection and market integration objectives, Cyprus Report
2017 IMPRESS, IMproving Preparedness and Response of HEalth Services in major criseS, EU Project No: 608078 (CP-FP), (member of Ethical Review Committee – advisory role with regards to matters with regards to ethics and data protection pertaining to the project and the demos and drafting of relevant deliverable
January 2017 JURI/2015-002 - Lot 2 - Contract Law - Study on consumer guarantees and life span of products
2017 EU project JP-COOPS, Judical and Police Cooperation Preventing Radicalisation Towards Terrorism 2014-2020, European Commission-DG-Justice- project: JUST-JTRA-EJTR-AG-2017: Action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights, October 2017, Brussels, Belgium.
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Αλλες Διακρισεις