Επιλογή Σελίδας
Χριστιάνα Μάρκου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Δίκαιο για την Προστασία των Καταναλωτών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
22713040
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
PhD (Doctor of Philosophy) 2011 University of Lancaster, UK Nομικής Thesis title: Consumer-oriented software agents in the buying process: risks, issues and the EU legal response
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Δικηγόρου 2000 Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (Σεμινάρια και Εξετάσεις)
LL.M in European, Commercial and International Law 2000 University of Sheffield, UK Nομικής
LL.B (Hons.) 1998 University of Sheffield, UK Nομικής
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2013 σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, http://www.euc.ac.cy Επίκουρη καθηγήτρια (από τον Μάρτιο του 2019)
2014 σήμερα Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, http://www.ouc.ac.cy/ Διδάσκουσα και υπεύθυνη θεματικής ενότητας Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή
Δημοσιευσεις
2019 Christiana Markou (monograph), Consumer protection on shopping agent and automated marketplace platforms under EU law, Routledge Routledge
2020 Christiana Markou (monograph), Tort Law in Cyprus, Kluwer Achilles Emilianides Kluwer
2020 Christiana Markou, "The Rome I and Rome II Regulations: Cyprus", in Rome I and Rome II in practice Intersentia
2020 The package Travel and Linked Arrangements Directive in Cyprus in Collective commentary about the new Package Travel Directive ESHTE-Estoril Higher Institute for Tourism and Hostel Studies 729-750
2019 Christiana Markou and Georgia Zantira, “Cyprus Private International Law of Companies”, in Gerner-Beuerle et al. (eds.), The Private International Law of Companies in Europe Beck-Hart-Nomos 280-307
2019 Markou, Christiana. “Cyprus: A Look into the Law for the Effective Application of the GDPR” European Data Protection Law Review, Lexxion 389 –396
2017 Markou, Christiana, "The Consumer Rights Directive", in A.R. Lodder & A.D. Murray (eds.), EU Regulation of E-Commerce: A Commentary. Edward Elgar
2017 Markou, Christiana. "Advanced automated contracting and the problem with the pre-contractual information duty of the Consumer Rights Directive" Journal of Internet Law 20.8 3-23
2016 Markou Christiana, "Behavioural Advertising and the New 'EU Cookie Law' as a Victim of Business Resistance and a Lack of Official Determination." Data Protection on the Move. Springer Netherlands 213-247
2014 Markou, Christiana, "Online penny auctions and the protection of the consumer under EU law." Computer Law & Security Review 30.5 540-559
2016 Markou Christiana, App-solutely Protected? The Protection of Consumers Using Mobile Apps in the European Union, in John A. Rothschild (ed), Research Handbook on Electronic Commerce Law Riefa Christine Edward Elgar 391-418
2016 Markou Christiana, "The freedom of journalism in Cypriot legal order: balancing between the freedom of expression and the right to reputation", in Spyridon-Hercules Aktipis, Philippe Jougleux, Tatiana-Eleni Synodinou, Protection and restrictions of the right in Greek and Cypriot law. Sakkoulas 121-168
2015 Markou, Christiana. "The 'Right to Be Forgotten': Ten Reasons Why It Should Be Forgotten." Reforming European Data Protection Law Springer Netherlands 203-226
2014 Markou Christiana, Online Marketing: Advertisers Know You are a Dog on the Internet! (October 3, 2015). Savin, Trzaskowski (Eds) Research Handbook on EU Internet Law. Riefa Christine Edward Elgar 383-410
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
2019 Μελέτη για την προετοιμασία της έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας 2001/95 / ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (GPSD) για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,JUST/E4/POM, (Έκθεση Κύπρου) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
2018 Εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών 2007-2013 και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος καταναλωτών 2014-2020:Έκθεση Κύπρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
2018 Ερευνήτρια στην κοινοπραξία για τη συνάντηση SC του έργου Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη “SAT- LAW: Strategic Assessment for Law and Police Cooperation”, 2018-2020. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
2017 Ερευνήτρια στην κοινοπραξία του έργου της ΕΕ JP-COOPS, δικαστική και αστυνομική συνεργασία για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης προς την τρομοκρατία 2014-2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή- DG -Δικαιοσύνη- έργο: JUST-JTRA-EJTR-AG-2017: Επιχορηγήσεις δράσης για την υποστήριξη διεθνικών έργων κατάρτιση δικαστικών που καλύπτει το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο ή τα θεμελιώδη δικαιώματα, Οκτώβριος 2017, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
2017 IMPRESS, IMproving Preparedness and Response of HEalth Services in major criseS, EU Project No: 608078 (CP-FP), (μέλος της επιτροπής αναθεώρησης δεοντολογίας - συμβουλευτικός ρόλος σε θέματα που σχετίζονται με την ηθική και την προστασία δεδομένων που αφορούν το έργο και τις επιδείξεις και τη σύνταξη σχετικών παραδοτέων) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μέλος της επιτροπής αναθεώρησης δεοντολογίας
2016 Μελέτη για την υποστήριξη του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές (JUST / 2015 / RCON / PR / CO02 / 0112): αξιολόγηση του κατά πόσον οι στόχοι πολλών οδηγιών έχουν επιτευχθεί αποτελεσματικά και πλήρως εκδοθεί και σχετικά με το εάν αυτές οι οδηγίες έχουν επιτύχει αποτελεσματικά την προστασία των καταναλωτών και στόχους ολοκλήρωσης της αγοράς,Έκθεση Κύπρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
2015 Χριστιάνα Μάρκου και Γεωργία Ζαντήρα, Μελέτη σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε εταιρείες με σκοπό την πιθανή εναρμόνιση των κανόνων σύγκρουσης νόμων επί του θέματος (JUST / 2014 / JCOO / PR / CIVI / 0051): αξιολόγηση των πρακτικών προβλημάτων που προκαλούνται από έλλειψη εναρμόνισης των κανόνων σύγκρουσης νόμων σχετικά με τις εταιρείες και των δυνατοτήτων εναρμόνισης τέτοιων κανόνων, συγκριτική ανάλυση των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στα 28 κράτη μέλη, όπου αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των προτεινόμενων λύσεων (2015) : Έκθεση Κύπρου Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
Αύγουστος 2012 Έκθεση σχετικά με το Κυπριακό Νομικό Πλαίσιο για Άδειες Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα, ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου για τις Νομικές Πτυχές του Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Τελική Έκθεση. Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Έρευνας Ερευνήτρια
2004 Έκθεση Κύπρου για την Περίληψη για το Δίκαιο των Καταναλωτών: παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας ευρείας μελέτης που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι μέρος της έρευνας που έχει πραγματοποιήσει η Επιτροπή στη διαδικασία προετοιμασίας της αναθεώρησης του κεκτημένου για τους καταναλωτές, αναλύει τη μεταφορά των 8 πιο σημαντικών οδηγιών για τους καταναλωτές στην εθνική νομοθεσία 27 κρατών μελών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνήτρια
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
2018-2020 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονίστρια του Πτυχιακού Προγράμματος
2014 – 2019 Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Διδάσκουσα και Συντονίστρια της ενότητας Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτών
23,28,31 Ιανουαρίου 2019 City University of Hong Kong (Πανεπιστήμιο  του Χονγκ Κονγκ) Προσκεκλημένος Λέκτορας - Επισκέπτης για τη διδασκαλία «Προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον» στο πλαίσιο του μαθήματος LΑW5671
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
4 – 25 Ιανουαρίου 2020 Nominated by the US embassy in Cyprus for the 2020 IVLP (International Visitors Leaders Program) of the US State Department, “Advancing an Open, Reliable, and Secure Digital Economy” and approved by the US State Department Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. (U.S. Department of State)
 March 2021 Διορισθείσα ως μέλος του Expert Group for the Observatory on the Online Platform Economy Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Αλλες Διακρισεις
Ημερομηνία Τίτλος
2019 Διαπιστευμένος ως «διακεκριμένος εμπειρογνώμονας» στο δίκαιο προστασίας των καταναλωτών από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ) - τα σεμινάρια που διεξάγονται από την  Χριστιάνα επιδοτούνται από την ΑνΑΔ