Επιλογή Σελίδας
Χρήστος Λεμονάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Λογιστική και Ελεγκτική
N/A
N/A
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής
Διδακτορικός τίτλος Σπουδών 2011 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης “Αποδοτικότητα και πιστωτικός κίνδυνος τραπεζών στην Ευρωζώνη. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος”. http://openarchives.gr/view/2545403 and/or http://dias.library.tuc.gr/view/13961
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης -Masters’ Degree στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 1999 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης -
Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες 2011 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Οικονομικών Σπουδών -
Δίπλωμα (Μηχανικός) 1996 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία: «Βελτίωση της προτεινόμενης από τον Taguchi συνάρτησης έλλειψης ποιότητας, με χρήση της ανάλυσης πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης»
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
08.01.2018 σήμερα Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Άγ. Νικόλαος, Κρήτη, Ελλάδα Επίκουρος Καθηγητής
02.01.2002 07.01.2018 Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ΣΥΝ. ΠΕ Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Εσωτερικός Ελεγκτής
02.10.2010 28.02.2014 University of Portsmouth ΠΜΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής, του University of Portsmouth (UK), σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης Επιστημονικός Συνεργάτης (Partner Associate Lecturer)
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2019 “Default avoidance on credit card portfolios using accounting, demographical and exploratory factors: decision making based on machine learning (ML) techniques N. Sariannidis, S. Papadakis, A. Garefalakis Annals of Operations Research (Rated 3 in ABS journals list - ABS3*) DOI https://doi.org/10.1007/s10479-019-03188-0
2018 Visualizing operational effects of ERP systems through graphical representations: current trends and perspectives N. Sariannidis, A. Garefalakis, A. Adamou Annals of Operations (ABS3*) DOI https://doi.org/10.1007/s10479-018-2851-x
2018 Narrative disclosure guidelines for CARs: An operational-based tool”, Annals of Operations Research A. Garefalakis, N. Sariannidis, Annals of Operations Research (ABS3*) ·         DOI https://doi.org/10.1007/s10479-018-3030-9 ·
2018 Operational elements of Narrative Disclosure Information (NDI) in a geographical context A. Garefalakis, N. Sariannidis Annals of Operations Research (ABS3*) DOI https://doi.org/10.1007/s10479-018-3075-9
2018 Taxation avoidance in overtrading firms as determinants of board independence (BvD) C. Zopounidis, C. Floros, V. Balla Operational Research International Journal (Rated 1 in ABS journals’ list – ABS1*) DOI https://doi.org/10.1007/s12351-018-0389-y
2018 Corporate Governance and Internal Audit: A Review on Performance Indicators I. Malandrakis, A. Garefalakis, V. Balla Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law (ABS 1*) 7(1) 98-119
2018 Gender stereotyping and successful managers’ personality traits: Demystification of glass ceiling phenomenon ·         K. Vassakis, G.Sakka ·         EuroMed Journal of Business · ·         (ABS1*) · ·         (Best paper award for Euromed Journal in 2018) 13(1) ·         DOI: ·         https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2017-0023 ·
2017 The Effect of Baltic Dry Index, Gold, Oil and USA Trade Balance on Dow Jones Sustainability Index World G. Giannarakis, A. Sormas, C. Georganakis International Journal of Economics and Financial Issues (ABS1*) 7(5) 155-160
2018 Audit fees and pricing strategy: Do restatements of internal control reports and earnings matter? P. Ballas, V. Balla, A.Garefalakis Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions (Best paper award 2018 in “RISK GOVERNANCE AND CONTROL: FINANCIAL MARKETS & INSTITUTIONS”) 8(2) 63-73
2016 Review of capital structure theories: The Financial Crisis impact on United Kingdom firms G. Alexopoulos, A. Garefalakis, K. Spinthiropoulos Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law (ABS1*) 6(1) 58-91
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
02.09.12-30.09.18 Διερεύνηση των επιδόσεων των Ελληνικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και της Ανταγωνιστικότητάς τους Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙΙ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πλαίσιο εργασιών ·         Βιβλιογραφική έρευνα ·         Συντονισμός και σχεδιασμός έρευνας πεδίου ·         Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων δείγματος ·         Συλλογή πρωτογενών στοιχείων έρευνας ·         Συμμετοχή στη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιχειρήσεων και υπολογισμός χρηματοοικονομικών δεικτών ·         Σχεδιασμός έρευνας και οικονομετρικής ανάλυσης ·         Επεξεργασία εμπειρικών δεδομένων ·         Σχεδιασμός μοντέλων αυτό-αξιολόγησης επιχειρήσεων ·         Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών ·         Συμμετοχή στην επιμέλεια του τόμου των πρακτικών και του CD. Συμμετοχή στη συγγραφή 2 επιπλέον ερευνητικών εργασιών ·         Παρουσίαση των εργασιών σε διεθνή συνέδρια και δημοσίευσή του σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών (δράση 4, παραδοτέο 1) ·         Συμμετοχή στη συγγραφή της τελικής έκθεσης (Δράση 5, Παραδοτέο 4) ·         Περαιτέρω επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων δείγματος επιχειρήσεων για την εφαρμογή οικονομετρικών και στατιστικών υποδειγμάτων
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
17.01.2019 Βράβευση επιστημονικής εργασίας “AUDIT FEES AND PRICING STRATEGY: DO RESTATEMENTS OF INTERNAL CONTROL REPORTS AND EARNINGS MATTER? DOI:10.22495/rgcv8i2p4 https://www.virtusinterpress.org/Best-Paper-Award-2018-Risk-Governance-and-Control-Financial-Markets.html Virtus Interpress
02.07.2019 Βράβευση επιστημονικής εργασίας “Gender stereotyping and successful managers’ personality traits: Demystification of glass ceiling phenomenon” DOI: https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2017-0023 http://view.email.emeraldinsight.com/?qs=f27b6bf7e1aa7444192f3ae598ef2daeec689f3e8bf00384ded0168aa0deb662b87d74f8658db886b2c945e4a6289800299227a5e24bd17f923557c0b2ff6183952a5b4dfe639ccd28f0b4f573749e7a /www.emeraldgrouppublishing.com/authors/literati/awards.htm?year=2019 EuroMed Journal of Business, Emerald Publishing.
Αλλες Διακρισεις
Ημερομηνία Τίτλος Κύριες Δραστηριότητες
20.01.2018 Fellow Certified Public Accountant-CPA (Association of Certified Public Accountants International-Professional Body of Accountants and Registered Auditors) Αριθμός Μέλους: F5131. Επαγγελματική πιστοποίηση στη Λογιστική και Ελεγκτική, Διεθνής Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών
20.01.2018 Certified Management Accountant – CMA (Association of Certified Public Accountants International – ACPAI – Professional Body of Accountants and Registered Auditors) Αριθμός Μέλους 18-014. Επαγγελματική πιστοποίηση στη Διοικητική Λογιστική-Κοστολόγηση, Διεθνής Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών