Επιλογή Σελίδας
Christos Satlanis
Καθηγητής ,Ποινικό Δίκαιο
C.Satlanis@euc.ac.cy
22713246
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
Πτυχίο 1978 Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Νομική Σχολή
Διδακτορική διατριβή 1988 Πανεπιστημίου Tübingen της Γερμανίας Νομική Σχολή Η θέση του κατηγορουμένου ως υπο­κειμένου δικαιωμάτων στην ελληνική ποινική διαδικασία υπό τις ποινικοδικονομικές εγγυήσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγχρόνως μια εισαγωγή στην έννοια της ευπρεπούς δικαιοκρατικής ποινικής διαδικασίας.
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
1983 2006 Εισαγγελικό Σώμα της Ελλάδας. Ελλάδα Εισαγγελέας Πρωτοδικών
2003 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών το Εθνικό Δίκαιο Ελλάδα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
5.2.2012 σήμερα Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Κύπρος Καθηγητής
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
1988 Διδακτορική διατριβή με θέμα και τίτλο: Die Subjektstellung des Beschuldigten im griechischen Strafverfahren unter den strafprozes­sualen Garantien des Art. 6 der Europäischen Menschenre­chtskon­vention. Zugleich eine Einführung in den Begriff des fairen rechts­staa­tlichen Strafverfahrens (= «Η θέση του κατηγορουμένου ως υπο­κειμένου δικαιωμάτων στην ελληνική ποινική διαδικασία υπό τις ποινικοδικονομικές εγγυήσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγχρόνως μια εισαγωγή στην έννοια της ευπρεπούς δικαιοκρατικής ποινικής διαδικασίας»). Πρόκειται για την ευρύτερα γνωστή ως δίκαιη δίκη (fair  trial), η οποία εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα του κατηγορουμένου.
1996 Αλήθεια και δικαιοσύνη ως πρωταρχικοί σκοποί της ποινικής διαδικασίας μέσα από παραδείγματα,  μονογραφία. Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα σελ. 212
1999 Μεθοδολογικά Προλεγόμενα για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό του αξιοποίνου (Συγχρόνως μια εισαγωγή στην ερμηνευτική του Ποινικού Δικαίου),  μονογραφία. Εκδόσεις Αντωνίου Σάκκουλα σελ. 474
2011 Les droits du suspect et de l’accusé dans le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, (Τα δικαιώματα του υπόπτου και του κατηγορουμένου στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου). «Αnnuaire International des Droits de l’ Homme» Ed. Ant. N. Sakkoulas (Athens) and Bruylant (Bruxelles) Volume VI/2011 σελ. 523 – 556,
May 2010 Fundamental Notions and Principles of Public International Law (with Elements of International Criminal Law and Procedure), by (monograph), (Θεμελιώδεις Έννοιες και Αρχές του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου (με Στοιχεία Ποινικού Διεθνούς Δικαίου και Ποινικής Διαδικασίας)). Ant.N. Sakkoulas Verlag pages 465
2010 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός και έννομη τάξη μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα σελ. 380
2013 Εισαγωγή στο Γενικό Ποινικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 380
1.1.2015 Ειδικό Μέρος Ποινικού Κώδικα. Ερμηνευτικά σχόλια – Παραδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη. σελ. 460
2018 Εισαγωγή στην Ποινική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 900
2018 Μεθοδολογία του Δικαίου για την Κυπριακή Έννομη Τάξη (με βάση και τις Ελλαδικές Αντιλήψεις) Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 326
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Αλλες Διακρισεις