Επιλογή Σελίδας
Evripides Stylianides
Επίκουρος Καθηγητής, Δημόσιο – Συνταγματικό Δίκαιο
E.Stylianidis@euc.ac.cy
22713114
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
Διδακτορικό Συνταγματικού Δικαίου 1995 Πανεπιστημίου Αμβούργου   Νομικής Σχολής ‘Grundrechte und Gesetzesvorbehalt in der griechischen Verfassung und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland’, εκδ. Mauke Söhne, Hamburg 1995, τεύχος 4
Πτυχίο   Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Νομικής Σχολής Κομοτηνής  
 
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2018 σήμερα ·         Νομική Σχολή, Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Λευκωσία Επίκουρος Καθηγητής
2004 2013 Υπουργεία Εξωτερικών (Υφυπουργός) (2004-2007), Παιδείας (2007-2009), Μεταφορών & Επικοινωνιών (2009), Εσωτερικών (2012-2013) Αθήνα Υπουργός Ελληνικών Κυβερνήσεων
1996 2001 ·         Ευρωπαϊκό Κέντρο – Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου Αθήνα Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων Ερευνητής
 
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2018 Thrace: The Greek Model of an Open Democratic Society [Θράκη: Το Ελληνικό Πρότυπο μιας Ανοικτής Δημοκρατικής Κοινωνίας] (μονογραφία) - Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ 1 340
2016 ΘΡΑΚΗ: Το Επόμενο Βήμα..., (μονογραφία) - Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ 1 346
2011 Όλα είναι θέμα Παιδείας: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας - Έργο 2007-2009, (μονογραφία) - Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ 1 798
2010 Ενεργοί πολίτες – Σύγχρονα Διαδραστικά Κόμματα, Μια συγκριτική προσέγγιση, (συγκριτική μελέτη) - Εκδ. Ι. Σιδέρης 1 179
1995 Grundrechte und Gesetzesvorbehalt in der griechischen Verfassung und im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland [Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η επιφύλαξη νόμου στο Ελληνικό Σύνταγμα και στο Θεμελιώδη Νόμο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας], εκδ. Mauke Söhne, Hamburg, (διδακτορική διατριβή) - Εκδ. Mauke Söhne τεύχος 4 200
2018 ‘Τα βασικά εργαλεία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής-Μορφές εναλλακτικής διπλωματίας’, Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας «Ελλάδα – Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία 28-30 Σεπτεμβρίου 2018, υπό δημοσίευση - Ηλεκρονική δημοσίευση – Ανακοίνωση σε Συνέδριο του Ινστιτούτου Διά Βίου Μάθησης, Έρευνας και Καινοτομίας, Λαμία Σεπτέμβριος 2018, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας - 18
2017 ‘Μικτό Πανεπιστήμιο: Μια έξυπνη πρόταση υπέρβασης του άρθρου 16 του Ελληνικού Συντάγματος’, Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το έτος Σαρίπολου, υπό δημοσίευση - Υπό δημοσίευση - 20
2015 ‘Innenansichten einer geprüften Nation: Politik and Gesellschaft in Griechenland’ [Εσωτερικές οπτικές ενός δοκιμαζόμενου έθνους: Η πολιτική και η κοινωνία στην Ελλάδα], Εισήγηση κατόπιν πρόσκλησης της Προέδρου σε Ημερίδα της Βαυαρικής Βουλής και της Ακαδημίας για την Πολιτική Εκπαίδευση του Tutzing, 27.10.2015, Akademiegespräche im Landtag, Tutzing/München 2016 - Εκδόσεις: ·         Bayerischer Landtag ·         Akademie für Politische Bildung Tutzing      1 42
2014  ‘Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως ευκαιρία για την ανασυγκρότηση της χώρας’, επιστημ. περιοδ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Επιστημονικό περιοδικό: Δικαιώματα Του Ανθρώπου τεύχος 62 875-881
1991 ‘Factors that influence legislation’ [Παράγοντες, που επηρεάζουν τη νομοθέτηση], Legislation in European Countries (EAL), Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden Επιμέλεια: Ulrich Karpen Εκδόσεις Nomos Verlagsgesellschaft Baden - Baden EAL 1 226-231
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
1996-2001 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόγραμμα ΚΥΡΙΛΛΟΣ «Η Ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων» ως Ερευνητής Ευρωπαικός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) – ΥΠ. ΕΞ. Μέλος Ερευνητικής Ομάδος
1996-2001 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών και ΕΠΕΑΕΚ: Πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ «Η διπλή προπτυχιακή ειδικότητα και η αντίστοιχη μεταπτυχιακή εμβάθυνση με σκοπό τη συνδυασμένη γνώση για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας» ως Ερευνητής ΕΟΔΔ - Πανεπιστήμιο Αθηνών και ΕΠΕΑΕΚ Μέλος Ερευνητικής Ομάδος
1996-2001 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας και Υπουργείο Εξωτερικών Κύπρου: Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «Θεσμικός και οικονομικός εκσυγχρονισμός για τη Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο – Ευρωπαϊκή προοπτική» ως Ερευνητής ΕΟΔΔ  - ΥΠ.ΕΞ. Ελλάδος & ΥΠ.ΕΞ. Κύπρου Μέλος Ερευνητικής Ομάδος
1996-2001 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου: Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «Ανάπτυξη των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» ως Ερευνητής ΕΟΔΔ Μέλος Ερευνητικής Ομάδος
1996-2001 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου: Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ «Εισαγωγή της Ευρωπαϊκής Διάστασης στο Πρόγραμμα Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τιράνων» ως Ερευνητής ΕΟΔΔ Μέλος Ερευνητικής Ομάδος
 
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
2010-2011 Πολιτικό Κόμμα Νέας Δημοκρατίας Επικεφαλής της Επιστημονικής Ομάδας, που εκπόνησε το Κυβερνητικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας Επικεφαλής / Συντονιστής
1996 - σήμερα European Association of Legislation Μέλος της Πανευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νομοθέτηση Εκπρόσωπος στην Ελλάδα
2001 Convention of the Future of Europe Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης, που είχε σκοπό την εκπόνηση Ευρωπαϊκού Συντάγματος () Παρεμβαίνων - Εισηγητής
2000-2001 Ελληνικό Κοινοβούλιο Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος Εισηγητής
 
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
9 Μαΐου 2007 Μεγάλο Χρυσό Τιμητικό Μετάλλιο (Βιέννη) Ομοσπονδιακός Προέδρος της Αυστριακής Δημοκρατίας
27 Μαρτίου 2007 Μεγαλόσταυρος (Βουδαπέστη) Προέδρος της Ουγγρικής Δημοκρατίας
18 Σεπτεμβρίου 2006 Τιμητικός Μεγαλόσταυρος (Βερολίνο) Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
24 Μαΐου 2006 Μεγαλόσταυρος Βασιλιάς της Δανίας
4 Ιουλίου 2005 Μεγαλόσταυρος του Λόρδου της Κορώνης (Βέλγιο) Βασιλιάς του Βελγίου
4 Απριλίου 2004 Τιμητικό Βραβείο Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
2003 Βράβευση για τη μελέτη του Γερμανικού Συστήματος Διοίκησης Γερμανική Κυβέρνηση
2003 Βράβευση ως νέος Βουλευτής για τη μελέτη του Γαλλικού Κυβερνητικού Συστήματος Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών
2002 Βράβευση από το Ινστιτούτο German Marshall Fund (GMF) των ΗΠΑ ως νέος Βουλευτής και επιστήμονας στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέοι Ηγέτες» GMF – Υπουργείο Εξωτερικών Η.Π.Α.
1985 – 1986 Υποτροφία ως φοιτητής Nομικής Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών
 
Αλλες Διακρισεις
Ημερομηνία Τίτλος
2014-2015 Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ
2012-2013 Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδος
2009 Υπουργός  Μεταφορών & Επικοινωνιών της Ελλάδος
2007-2009 Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος
2004-2007 Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος
2000-2015 Βουλευτής Ροδόπης
1994-1995 Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας
1985-1989 Προεδρεύων του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Δ.Π.Θ. Κ. Βάρναλης και μέλος του Κ.Σ. της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος Ε.Φ.Ε.