Επιλογή Σελίδας
Γιώργος Μπούστρας
Καθηγητής, Εκτίμηση Κινδύνου
G.Boustras@euc.ac.cy
22713157
The School of Business Administration
Management and Marketing
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα
PhD στην Πιθανοτική και Στοχαστική Εκτίμηση Κινδύνου 2003 Kingston University School of Mechanical and Production Engineering
MSc Διαχείριση Ενεργειακών Πηγών 1997           South Bank University School of Engineering Systems and Design
B.Eng. (HONOURS) Χημικής Μηχανικής 1995 South Bank University School of Applied Science
Ευρωπαϊκό Δίπλωμα σε e-Learning Course Design and Teaching 2013 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2014 2021 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Κοσμήτορας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
2013 2014 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
2017 Σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Καθηγητής
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2022 Occupational health and safety in Cyprus: A historical overview Leontidou, E. Safety Science 145 105474
2021 Assessing the common occupational health hazards and their health risks among oil and gas workers Benson, C., Dimopoulos, C., Argyropoulos, C.D., Varianou Mikellidou, C.C Safety Science 140 105284
2021 The use of weak signals in occupational safety and health: An investigation Nicolaidou, O., Dimopoulos, C., Varianou-Mikellidou, C., Mikellides, N. Safety Science 139 105253
2021 Safety and risk analysis in digitalized process operations warning of possible deviating conditions in the process environment Benson, C., Argyropoulos, C.D., Dimopoulos, C., Mikellidou, C.V. Process Safety and Environmental Protection 149 pp. 750-757.
2021 Measuring performance within the ageing workforce Varianou-Mikellidou, C., Nicolaidou, O., Dimopoulos, C., Mikellides, N. Safety Science 140 105286
2020 Towards a reconceptualization of safety and security, their interactions, and policy requirements in a 21st century context Waring A Safety Science 132 104942
2020 Occupational Health & Safety (OHS) management practices in micro- and small-sized enterprises: The case of the Portuguese waste management sector Rodrigues, M.A., Sá, A., Masi, D., Oliveira, A., Leka, S., Guldenmund, F. Safety Science 129 104794
2020 The effects of part-time employment and employment in rotating periods on occupational accidents. The case of Greece Anyfantis I Safety Science 121 1-4
2020 Validating the accuracy of ESENER-II in assessing psychosocial risks for the case of micro firms in Cyprus Stamatogianni, E., Anyfantis, I.D., Dimopoulos, C Safety Science 120 783-797
2019 Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents Tokakis, V., Polychroniou, P., Safety Science 113 37-43
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
2020 Jun 20: RESPOND-A : “Next-generation equipment tools and mission-critical strategies for First Responders”, (06/20 – 06/23) (EUC €360,265) H2020-SU-DRS02-2018-2019-2020 - Technologies for first responders Coordinator
2020 Sep 20: METICOS “A Platform for Monitoring and Prediction of Social Impact and Acceptability of Modern Border Control Technology”, (09/20 – 09/23) (EUC €459,750) SU-BES01-2018-2019-2020 - Human factors, and social, societal, and organisational aspects of border and external security Coordinator
2021 September 21: PDEX-JIP, “Professional Dialogue Exercises - Jordan Israel Palestine”, (01/22 – 12/24), (EUC €150,000) European Civil Protection Mechanism Coordinator
2021 September 21: HOPE, “Complex Earthquake Management in South Caucasus Vulnerable Areas through Effective Planning, Reaction and Joint Operations”, (01/22 – 12/24), (EUC €150,000) European Civil Protection Mechanism, Coordinator
2021 June 21: NEMAUSUS, “Network of European Multihazard cApacities hUb of Scientifics Understanding and Sharing”, European Civil Protection Mechanism, (01/22 – 12/24), (EUC €50,000) European Civil Protection Mechanism, Partner
2021 September 21: BALANCE, “Large Scale Earthquake Management at Western Balkans through Joint Cross Border Cooperation Activities”, European Civil Protection Mechanism, (09/21 – 08/23), (EUC €150,000) European Civil Protection Mechanism, Coordinator
2020 Dec 20: FIREURISK, “A HOLISTIC APPROACH FOR RISK-WISE ADAPTATION OF THE WILDFIRE MANAGEMENT IN THE EU TO GLOBAL CHANGES”,(03/21 – 02/25), (EUC €300,000) H2020-LC-CLA-2020-2 Partner
2020 Sep 20: TELE-OSH “A risk assessment framework for teleworking in the COVID19 era”, (10/20-04/21), Coordinator, (EUC €30,000) funded by the COVID19 Fund of the Cyprus Research Promotion Foundation Coordinator
2020 Jun 20: GRACE: “Global Response Against Child Exploitation” (09/20-09/23), (EUC, €232,500) H2020-SU-FCT02-2018-2019-2020 - Technologies to enhance the fight against crime and terrorism Partner
2019 Jan 19: AQ-Serve: “Air Quality Services for a cleaner air in Cyprus”, (01/19 – 12/21), (EUC €101,000) Cyprus Research Promotion Foundation,  INTEGRATED/0916/0016,
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
2018 World Bank Expert, External Agent Assist in the development and application of the National Reform program of the Republic of Greece
2016 Ministerial                             Council of the Republic of Cyprus Chair, Expert Group Advancement of the fire-fighting capacity in Cyprus
2016-2018 HE the President of the Republic of             Cyprus Vice President, Energy Strategy Council
2014-2015 Republic of Cyprus Member, Energy Strategy Council
2013-2015 European Network of Critical                Infrastructure Protection, JRC, Institute                                 of Citizen Protection Member, Academic Committee
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Αλλες Διακρισεις