Επιλογή Σελίδας
George N. Papageorgiou
Καθηγητής, Διοίκηση και Συστήματα Πληροφορικής
G.Papageorgiou@euc.ac.cy
22713226
The School of Business Administration
Department of Management and Marketing
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα
Doctor of Philosophy (Ph.D.) Systems Modelling and Simulation 1997 City University, London (United Kingdom) Engineering
Masters of Business Administration (MBA) 1994 University of Kent, Canterbury, Kent (United Kingdom) Business School
First Class Honours Bachelor of Engineering Degree in Mechanical Engineering 1992 City University, London (United Kingdom) Engineering
Laureate Certificate in Teaching and Learning in Higher Education   2015 Laureate Education
 
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
    Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Καθηγητής
2015 2017 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Συντονιστής Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
2012 2016 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Κύπρος Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2018 Planning and Designing Walkable Cities: A Smart Approach. Conticelli, E., Maimaris, A., & Tondelli, S. Book Chapter: .In Papa, R., Fistola, R. & Gargiulo, C. (Eds.), Smart Planning: Sustainability and Mobility in the Age of Change: Springer International Publishing.   251-269
2016 Strategic Management and Systems Thinking: Developing an Archetypical Model. Hadjis, A. In M. Frank, S. Haim & S. K. Kordova (Eds.), Systems Thinking: Foundation, Uses and Challenges (pp. 61-72): Nova Science Publishers.   61-72
2018 Open Innovation and the role of the Customer involvement in Organizations Efstathiades, A. Global Business & Economics Review    
2016 Customer Involvement and Innovation in Small to Medium-Sized Enterprises. Efstathiades, A. Global Business & Economics Anthology (GBEA) 2 56-67
2015 Interdisciplinary design of scheduling decision support systems in small-sized SME environments: The i-DESME framework. Dimopoulos, C., Cegarra, J., Gavriel, G., & Chouchourelou, A. Journal of Decision Systems 24(3) 227-254
2018 Market Research and Concept Study for a Smart Pedestrian Network Application Demetriou D., Balamou, E. & Maimaris, A. In Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA’18)   522-528
2018 Energy Management in the Hotel Industry of Cyprus. Efstathiades A., Maimaris, A. & Nicolaou N. In 2018 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)   1-5
2017 Strategic Insights to Open Innovation and Customer Involvement Efstathiades, A In European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Paris, France.    
2017 Towards the Development of Intelligent Pedestrian Mobility Systems (IPMS). Maimaris, A. In 2017 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELTICs 2017)   268-273
2017 The Strategic Role of Outsourcing in Creating Competitive Advantage in Small to Medium Enterprises (SMEs) Efstathiades, A In Business & Economics Society International Conference. Crete, Greece.    
 
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
2017 SPN: Smart Pedestrian Net. Smart Cities are Walkable: SPN - a Model to Plan a Pedestrian Network and a Pedestrian Navigation System. JPI Urban Europe's ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF) Συντονιστής Κύπρου, Υπεύθυνος για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πλάνων και σχεδίων μάρκετινγκ.
2013-2016 PANDIAS: Development of an automated information device for evaluating intellectual abilities. Υπουργείο Εμπορίου και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστής
2011-2013 I-DESME: Interdisciplinary Design Of Scheduling Decision Support Systems for Cypriot Small to Medium Enterprises Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
2009-2011 BUSSIM: Intelligent Bus Rapid Systems in Archangelou Ave, Cyprus Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντονιστής
2009-2011 EMVANETS: Emergency message dissemination for safety applications in vehicular ad hoc networks Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
2009-2011 TRAFBUS: Modelling and Analysis of Traffic and Impact of Dedicated Bus Lanes on Strovolos Avenue; Effective transportation planning and the use of Intelligent Transportation Systems Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
2007-2009 E-SMEs: Developing a Strategic E-Business Framework for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Συντονιστής
 
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN-ISO) Μέλος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σύμβουλος-Εμπειρογνώμονας για αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων του 7ου ΠΠ
Center for Advanced Transportation Technologies (CATT) of the University of Southern California Τακτικός Κριτής για Ερευνητικές Προτάσεις
Transportation Research Board Annual Meeting, IEEE Intelligent Vehicles, IEEE Journal of Intelligent Transportation Systems, IFAC CTS Τακτικός Κριτής για επιστημονικά άρθρα, για τόμους συνεδρίων και περιοδικών εκδόσεων
System Dynamics Society Τακτικός Κριτής
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
2017 Best Paper Award ICELTICS International Conference on Electrical Engineering and Informatics
  Χορηγία ερευνητικών κονδυλίων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Ένωση
  Χορηγία ερευνητικών κονδυλίων Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Χορηγία ερευνητικών κονδυλίων Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και την Τράπεζα Κύπρου
  Υποτροφία City University του Λονδίνου
  Υποτροφία British Overseas Research Students Awards Scheme
  Χορηγία ερευνητικών κονδυλίων Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη
  First Class Honours Degree City University του Λονδίνου
  Βραβείο FH Russell Memorial (Αναγνώριση ως ο πλέον άξιος φοιτητής για ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού έτους 1991-1992 City University, London UK
Αλλες Διακρισεις