Επιλογή Σελίδας
Νικόλαος Δρόσος
Επίκουρος Καθηγητής, Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική
N.Drosos@euc.ac.cy
22559475
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) 2011 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας «Επαγγελματική ωριμότητα και λήψη επαγγελματικής απόφασης εφήβων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων»
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2006 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τομέας Ψυχολογίας & Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας  
Πτυχίο Ψυχολογίας 2007 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόγραμμα Ψυχολογίας  
Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 2002 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας  
 
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2020 Σήμερα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Λευκωσία Επίκουρος Καθηγητής Συντονιστής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική»
2014 2020 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Λευκωσία Επιστημονικός Συνεργάτης
2011 2020 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα Επιστημονικός Συνεργάτης/ Ερευνητής
2013 2020 Athens Metropolitan College (Μητροπολιτικό Κολλέγιο Αθηνών) Αθήνα Λέκτορας
 
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2021 Career Services in the Post‐COVID‐19 Era: A Paradigm for Career Counseling Unemployed Individuals Theodoroulakis, M., Antoniou, A.-S., & Cernja Rajter, I. Journal of Employment Counseling, DOI: https://doi.org/10.1002/joec.12156 58(1) 36-48
2020 Επαγγελματική συμβουλευτική σε μακροχρόνια ανέργους: με στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη - Στο Αι. Αργυροπούλου & Α.Σ. Αντωνίου (Επιμ.) Διαχείριση Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό και Εργασιακό Περιβάλλον: Προ(σ)κλήσεις του 21ου αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης   144-162
2020 The NADINE Soft Skills Tests for Migrants, Refugees and Asylum Seekers: Cultural Adaptation and Preliminary Testing of Their Psychometric Properties Tountopoulou,M., Karaminas, N., & Vlachaki, F. Psychology, DOI: https://doi.org/10.4236/psych.2020.1112121 11(12) 1910-1924
2020 The impact of Brexit on higher education institutions and EU students. Antoniou, A.-S. In A. Weinberg, A.S. Antoniou & C. L. Cooper (Eds.) Brexit in the Workplace. Cheltenham, UK- Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781788977012.00014   129-141
2019 Employment as an integral part of social inclusion: The case of mental health patients in Greece Theodoroulakis, M. In K. Scorgie & C. Forlin (Eds.) Promoting Social Inclusion:   Co-creating Environments that Foster Equity and Belonging. UK: Emerald Group Publishing LTD. DOI: https://doi.org/10.1108/S1479-363620190000013017   221-237
2019 Women leaders in times of economic crisis: leadership style, career self-efficacy, and job insecurity Antoniou, A.-S., & Kourtoglou, M. In A.S. Antoniou, C. Cooper & C. Gatrell (Eds.) Women Business and Leadership: Gender and Organisations. Cheltenham, UK- Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing. DOI: https://doi.org/10.4337/9781786432711.00009   41-60
2019 Αξιολόγηση της λήψης επαγγελματικών αποφάσεων: Τι μετράμε και πώς το μετράμε. Στο Αι. Αργυροπούλου (Επιμ.) Επαγγελματική Συμβουλευτική και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων, - Στο Αι. Αργυροπούλου (Επιμ.) Επαγγελματική Συμβουλευτική και Λήψη Επαγγελματικών Αποφάσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.   115-160
2018 Single Parenthood and Career-Related Issues Antoniou, A.-S. In T. K Babalis, Y. Xanthacou, & M. Kaila (Eds.) Single Parenting in the 21th Century: Perceptions, Issues and Implications. New York: Nova Science Publishers, Inc.   143-166
2017 Subjective Psychological Well-Being of the Aging Workforce in Times of Economic Crisis: The Case of Greece Antoniou, A.-S. In A.-S. Antoniou, R. Burke, & S.C.L. Cooper (Eds.) The Aging Workforce Handbook: Individual, Organizational, and Societal Changes. UK: Emerald Group Publishing LTD. DOI: https://doi.org/10.1108/978-1-78635-448-820161004   85-108
2017 Coping Strategies and Trait Emotional Intelligence of Academic Staff Marinaki, M. , Antoniou, A.                           Psychology DOI: https://doi.org/10.4236/psych.2017.810096 8 1455-1470
2017 Coping Strategies of Greek 6th Grade Students: Their Relationship with Anxiety and Trait Emotional Intelligence Antoniou, A.-S. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 16 (1) 57-71
2016 Επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο του επαγγελματικού συμβούλου που δουλεύει με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: Η ανάγκη δικτύωσης του με την αγορά εργασίας. Γαβριήλ, Ε. Στο Δ. Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Α. Ασβεστάς, Γ. Κουμουνδούρου, & Αι. Μυλωνά-Καλαβά (Επιμ.) Σύγχρονα Θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Αθήνα: εκδόσεις Γρηγόρη.   275-289
2016 Using the “ARIADNE” Interest Questionnaire to Assess Cypriot Adolescents’ Career Interests. Sidiropoulou-Dimakakou, D. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research 15 (3) 242-255
2013 Career Decision-Making Characteristics of Primary Education Students in Greece Sidiropoulou Dimakakou, D., Mylonas, K., Argyropoulou, K. International Education Studies DOI: https://doi.org/10.5539/ies.v6n5p22 6 (5) 22-32
2013 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Θεωρητικό πλαίσιο Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου Αι. Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. [ISBN: 978-960-98476-6-7] Διαθέσιμο στο: http://www.eoppep.gr/images/SYEP/1o_ENTYPO_SYMBOYLEYTIKHS_EXTRA_TELIKO.pdf    
2012 Career beliefs of Greek and Non-Greek Vocational Education students. Sidiropoulou-Dimakakou, D., Argyropoulou, K., & Terzaki, M. Creative Education DOI: https://doi.org/10.4236/ce.2012.37183 3 1241-1250
 
Εκθεσεις
Ημερομηνία Θέμα Διεθνής / Τοπική Τοποθεσία* Ρόλος στην Έκθεση
19-20/01/2021 Κυπρο-Ελλαδικό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής “Επαγγελματική συμβουλευτική και προσανατολισμός στη μετά-COVID-19 εποχή” Διεθνής Nicosia, Cyprus Οργανωτής
5-8/09/2018 International Conference titled “NICE Academy: Fostering the Dialogue Between Science and Practice in Career Guidance and Counselling” Organized by the Foundation of the Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe (NICE) and the Krakow Jagiellonian University International Krakow, Poland Μέλος επιστημονικής επιτροπής
11-15/06/2018 Fifth ECADOC (European Doctoral Programme in Career Counselling and Guidance) Summer School for International PhD students http://www.larios.fisppa.unipd.it/ecadoc/wp-content/uploads/2018/06/Programme_ECADOC_2018.pdf International Athens, Greece Οργανωτής
4-9/09/2017 Fourth ECADOC Summer School for Doctoral Students “Career Guidance and Counselling in Times of Volatile Labour Markets and Dynamic Biographies” International Mannheim, Germany Μέλος οργανωτικής επιτροπής
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
2019-2022 Work4Psy: An innovative model for career counselling services to mental health NEETs [Ref. Project: 2018-1-EL01-KA204-047837] ERASMUS+ Scientific/Project Coordinator for Greece
2019-2021 THE ART4PSY PROJECT: Promoting social inclusion through art [Ref. Project: 597619-CREA-1-2018-1-EL-CULT-COOP1] Creative Europe, European Committee Scientific/ Project Coordinator
2018-2020 Learn4Carers: Learning for Caregivers in Europe [Ref. Project: 2018-1-EL01-KA204-047837] ERASMUS+ Scientific/Project Coordinator for Greece
2017-2020 HERO – Housing: an educational European road towards civil rights [Project n. 2016‐1‐IT02‐KA204‐024078] ERASMUS+ Scientific/ Project Coordinator in Greece
2013-2016 European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC) [Project No. 539608-LLP-1-2013-1-IT-ERASMUS-EQR] Lifelong Learning, European Committee Member of the consortium of experts in quality management and evaluation  
2013-2016 & 2009-2012 Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe (NICE) (2009-2012) [Project No. 55976-LLP-1-2009-DE-ERASMUS-ENWA]  και NICE II (2013-2015) [Project No. 527992-LLP-1-2012-1-DE-ERASMUS-ENW/2012-4765/001-001] Lifelong Learning, European Committee Research team member
2013-2015 Πιλοτικό Σχέδιο Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για την Υποστήριξη των Μακροχρόνια Ανέργων [ΕΣΠΑ 2007-2013, MIS: 376783] ΕΣΠΑ 2007-2013 Υπεύθυνος για το Έργο
2012-2014 ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Πρόγραμμα Ολιστικής Παρέμβασης για την Απασχόληση Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Ελεύθερη Αγορά Εργασία [ΕΣΠΑ 2007-2013, MIS: 365136] ΕΣΠΑ 2007-2013 Μέλος της τριμελούς ομάδας Έργου, Υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των δράσεων
2013-2014 Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μέλος ερευνητικής ομάδας
2008-2013 Επαγγελματική Συμβουλευτική σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Δημιουργία ψυχομετρικών εργαλείων και ειδικών ασκήσεων για την διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης Κέντρο Έρευνας & Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ), Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) Μέλος ερευνητικής ομάδας
2009-2011 PARents and TEAchers: Partners in intercultural dialogue - PARTEA [ΕΣΠΑ 2007-2013] Grundtvig, Lifelong Learning, European Committee Μέλος ερευνητικής ομάδας  
 
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
2017 - Τώρα European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC) Μέλος της επταμελούς Διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής
2017- Τώρα Ελληνική Εταιρεία Υποστηριζόμενης Εργασίας (ΕΛΕΤΥΠΕ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2013- Τώρα Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνικής Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
3/2021 Το άρθρο  “Career Services in the Post‐COVID‐19 Era: A Paradigm for Career Counseling Unemployed Individuals”, που δημοσιεύτηκε στο “Journal of Employment Counseling” επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στα «Wiley’s Research Headlines», ως μία εκ των πλέον αξιόλογων ερευνών που δημοσιεύθηκαν στα  επιστημονικά περιοδικά των εκδόσεων Wiley. Wiley’s publications
Padova, Italy, 5-7/10/2017 Βράβευση ως ο πιο καινοτόμος παγκοσμίως οργανισμός για την επαγγελματική ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων πληθυσμών (ο οργανισμός που βραβεύτηκε ήταν η ΠΕΨΑΕΕ και ο Ν.Δ. παρέλαβε το βραβείο ως συντονιστής όλων των δράσεων επαγγελματικής συμβουλευτικής) Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe, European Society for Vocational Designing and Career Counselling, και University of Padova.
2007 & 2009 Βραβεία για εξέχουσα εθελοντική προσφορά Κέντρο Ζωής (για την υποστήριξη όσων ζουν με τον ιό του AIDS)
2002 Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) Scholarship for post-graduate studies TOKYO Foundation
2002 Βράβευση για εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις Εθνικός και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1998 and 2000 Βραβείο και υποτροφίες για εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
1993-1998 Πολλές διακρίσεις για εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις Υπουργείο Παιδείας
 
Αλλες Διακρισεις
Ημερομηνία Τίτλος Κύριες Δραστηριότητες
2018- now Reviewer in the Springer Journal “International Journal for Educational and Vocational Guidance” Review of academic papers