Επιλογή Σελίδας
Stamatina Yannakourou
Επίκουρη Καθηγήτρια,Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης
S.Yannakourou@euc.ac.cy
225595578
The School of Law
Department of Law
Ακαδημαϊκα Προσοντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής (Καταχωρείται προαιρετικά)
Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νομική (Ειδίκευση Εργατικό Δίκαιο)   Παν/μιο Paris Nanterre, Γαλλία Νομικής L’ État, l’ autonomie collective et le travailleur : étude comparée du droit italien et du droit français de la représentativité syndicale
Μεταπτυχιακός τίτλος (DEA) στο Κοινωνικό και Συνδικαλιστικό Δίκαιο   Παν/μιο Paris Nanterre, Γαλλία Νομικής  
Πτυχίο   Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ελλάδα Νομική Σχολή  
 
Ιστορικο Εργοδοτησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
2008 2012 Συνήγορος του Πολίτη Ελλάδα Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για την Ισότητα των Φύλων
2005 2007 Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ελλάδα Ειδικός Συνεργάτις της Γενικής Γραμματέως Ισότητας
1996 2005 Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) Ελλάδα Επιστημονική Συνεργάτις
 
Δημοσιευσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος Σελ.
2019 European Works Councils: Cyprus (in English)     Kluwer Law International IEL Labour Law: 472 100
2016 Κυπριακό Εργατικό Δίκαιο, Σειρά: Κυπριακό Δίκαιο: Θεωρία και Πράξη   Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα   328
2015 Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων: επίκαιρα ζητήματα εμπορικού, εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, Πρακτικά Διημερίδας του ΕΠΚ, Λευκωσία, 6 & 7 Μαρτίου 2015 Αλεξανδροπούλου, Α Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα   193+XI
2008 Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το Κοινοτικό και το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, Πρόλογος Ι. Κουκιάδη   Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή   327+ XXII
1995 L' Etat, l'autonomie collective et le travailleur. Εtude comparée du droit italien et du droit français de la représentativité syndicale, Préface A. Lyon-Caen, Bibliothèque de Droit Privé (in French).   LGDJ, Paris 247 393 + XXV
2019 (under publication) ‘Enforcing Anti-Discrimination Law in Greece: Courts’ resistance and deficiencies of civil litigation against employment discrimination’ at  Barbara Havelkova and Matias Möschel (eds.) Anti-discrimination law in civil jurisdictions (in English) Goulas, D Oxford University Press, Oxford    
2019 (under publication) L’ arrêt maladie en tant que motif de licenciement en droit chypriote (in French)   Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC – Université de Bordeaux) 1  
2018 ‘Les jeunes et le droit du travail en contexte de crise financière’ at A Droit Ouvert, Mélanges en l’ honneur d’ Antoine Lyon-Caen (in French) Tsatiris, G. Dalloz, Paris   959-981
2018 “Αντιπροσωπευτικότητα των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και Συλλογική Διαπραγμάτευση: σε αναζήτηση νέων κανόνων»   Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου, Αθήνα 77 293 -326
2014 Flexibility without security and deconstruction of collective bargaining: the new paradigm of labour law in Greece” (in English) Tsimpoukis, C Comparative Labor Law and Policy Journal, U.S.A. 35 (3) 331 -370
 
Εκθεσεις
Ερευνητικα Projects
Ημερομηνία Τίτλος Επιχορήγηση Από: Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *
Δεκέμβριος 2016 - Ιούλιος 2017 «Το μέλλον της εργασίας». Ερευνητικό Πρόγραμμα της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας Α.Ε. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).   Επιστημονική συντονίστρια και συντάκτρια της συνθετικής έκθεσης και των προτάσεων πολιτικής
Δεκέμβριος 2014 - Νοέμβριος 2015 "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δομών τριμερούς κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα". Ερευνητικό Πρόγραμμα της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας Α.Ε. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).   Επιστημονική συντονίστρια και συγγραφέας της συνθετικής έκθεσης και των συστάσεων πολιτικής
Δεκέμβριος 2012 - Φεβρουάριος 2013 «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δομών μεσολάβησης και διαιτησίας και της λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας». Ερευνητικό Πρόγραμμα που είχε ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας.   Επιστημονική συντονίστρια και συν-συγγραφέας της κύριας μελέτης.
Ιούνιος 2011 - Απρίλιος 2012 "Επισφαλής εργασία και κοινωνικά δικαιώματα". Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ερευνητικό Πρόγραμμα υπό τον συντονισμό του Working Lives Research Institute, Πανεπιστήμιο Londonmet, Ηνωμένο Βασίλειο.   Εθνικός νομικός εμπειρογνώμονας και μέλος της επιστημονικής επιτροπής.
2004-2005 "Η εξελισσόμενη διάρθρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις χώρες της ΕΕ: ​​1990-2003" (). Έργο που ανατέθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ EMPL) και συντονίστηκε από την καθηγήτρια Silvana Sciarra, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, Ιταλία.   Εθνικός εμπειρογνώμονας.
Δεκέμβριος 2002 - Ιούνιος 2003 «Η εξέλιξη του εργατικού δικαίου στην ΕΕ: 1992-2002». Ερευνητικό Πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ EMPL) και συντονίστηκε από την καθηγήτρια Silvana Sciarra, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.   Εθνικός εμπειρογνώμονας.
2002 «Συγκριτική ανάλυση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόταση για ένα πιθανό ευρωπαϊκό εθελοντικό σύστημα συμφιλίωσης, διαμεσολάβησης και διαιτησίας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων». Ερευνητικό πρόγραμμα που ανατέθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μονάδα D3, και συντονίστηκε από τον καθηγητή Fernando Valdes, Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.   Εθνικός εμπειρογνώμονας
 
Ακαδημαϊκες Συμβουλευτικες Υπηρεσιες/Συμμετοχη σε Συμβουλια/Επιτροπές
Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας
Ακαδημαϊκό Δίκτυο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τα Κοινωνικά Δικαιώματα (RASCE/ANESC) Μέλος
Επιστημονική Επιτροπή του περιοδικού «Επιθεώρησης Εργατικού Δικαίου» Μέλος  
Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) Μέλος
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) της Ελλάδος Εμπειρογνώμονας
 
Βραβευσεις/Διεθνεις Διακρισεις
Date Title Awarded by:
1994 Οικονομική επιχορήγηση για τη δημοσίευση της διδακτορικής μου διατριβής στη Γαλλία Γαλλικό Υπουργείο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και Έρευνας
1989-1992 Υποτροφία έρευνας (Allocation de Recherche) τριετούς διάρκειας, η οποία απονέμεται στους φοιτητές που πρώτευσαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή Γαλλικό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας
1988-1989 Υποτροφία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ)
1983 Βραβείο Minnie Mills Σύλλογος Αποφοίτων Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Pierce College)
 
Αλλες Διακρισεις