Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση Υποτροφίας από το ICAEW Foundation Bursary και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Posted: July 22, 2022

Το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Foundation και το Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ανακοινώνουν υποτροφία για το πτυχίο BSc στη Λογιστική.

Η υποτροφία θα ισχύει για όλα τα έτη φοίτησης, για το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά το Φθινόπωρο του 2022. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας είναι £12.000 (£3.000 ανά έτος).

Κριτήρια απονομής:

Το Γραφείο Οικονομικής Στήριξης του Πανεπιστημίου θα επιλέξει λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

  • Βαθμός Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν
  • Εργασιακή εμπειρία
  • Οικονομική κατάσταση (εισοδήματα, οικονομική υποστήριξη)
  • Προσωπικές επιτυχίες, όπως υποτροφίες, βραβεύσεις, αθλητισμός κτλ.
  • Ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, κίνητρα και στόχοι καριέρας

Υποβολή αίτησης:

Όλοι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτησης εισδοχής και να υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής των €52.

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Όροι και προϋποθέσεις:

  • Η υποτροφία θα δοθεί σε νεοεισερχόμενο/η που θα εγγραφεί ως πρωτοετή(ς) φοιτητής/τριας στο EUC για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022
  • Η υποτροφία προσφέρεται σε συμψηφισμό με λοιπές υποτροφίες και εκπτώσεις που ήδη χορηγούνται για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σε άλλα πρόσωπα και δεν ανταλλάζεται με χρηματικό ποσό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
  • Η καταληκτική ημερομηνία για την διεκδίκηση της υποτροφίας είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022.
  • Η υποτροφία δεν ισχύει για υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες

 

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί από την επιτροπή στις 20/09/2022

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εισδοχής, τηλεφωνικώς στο 00357 22713000 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@euc.ac.cy