Επιλογή Σελίδας

Συμμετοχή του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας στη συνάντηση του East Mediterranean Gaz Forum στη Λευκωσία

Posted: May 25, 2023

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής κ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας συμμετείχε στην συνάντηση  του οργανισμού East Mediterranean Gaz Forum στην Λευκωσία επ΄ευκαιρία της ανάληψης της αντιπροεδρίας του οργανισμού από την Κύπρο.

Στην φωτογραφία ο Κος Τσιμάρας με τον  κ.Osama Mobarez, Secretary of Ministry of Petroleum and Mineral Recourses of the Arab republic of Egypt (στα αριστερά) και με τον Δρ Ανρέα Πουλικά (κέντρο) πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και νέο αντιπροέδρου του οργανισμού.  Ο εν λόγω οργανισμός έχει ως αντικείμενο την συνεργασία των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων αερίου στην περιοχή.