Επιλογή Σελίδας

Στο Λίβανο ως εμπειρογνώμονας ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας

Posted: May 25, 2023

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε, ως μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων, επίσημη επίσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας του Λιβάνου. Σκοπός της επισκέψεως της ομάδας εμπειρογνωμόνων που συμμετείχε και ο καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας ήταν η παροχή υποστήριξης στο Υπουργείο Ενέργειας του Λιβάνου για την δημιουργία ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Την ομάδα υποδέχθηκε ο εικονιζόμενος  Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου Δρ . Walid Fayad.