Επιλογή Σελίδας
MAP S. Platis Group Παρουσίαση και Δικτύωση στο Πανεπιστήμιο μας
Posted: November 25, 2019

Εκπρόσωποι της εταιρείας MAP S. Platis Group ενημέρωσαν τους φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τις ευκαιρίες απασχόλησης στον όμιλο εταιρειών Πλατύς.  Ο κος Παύλος Χαραλαμπίδης, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ανάλυσε τις αξίες, την αποστολή και τους στόχους της εταιρείας. Ο κος Χαραλαμπίδης μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με το προφίλ της εταιρεία και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης στον οργανισμό.

Μετά την παρουσίαση ο κος Χαραλαμπίδης κάλεσε τους φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας στο συγκρότημα και να επενδύσουν σε ένα υποσχόμενο μέλλον.

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είχε το συντονισμό της εκδήλωσης βάση του στρατηγικού στόχου του πανεπιστημίου για τη διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας και τους εργοδότες.