Επιλογή Σελίδας
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο μας
Posted: September 10, 2021

Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τις πανεπιστημιακές σπουδές στο πεδίο των Ελληνικών Σπουδών είναι η έναρξη, από το φθινόπωρο του 2018, του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Ελληνικές Σπουδές. Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει διάρκεια δεκαοκτώ μηνών και δίνει στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα ειδίκευσης σε τρία επιστημονικά πεδία των Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση.

Πρόκειται για μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με βασικό όραμα να προσφέρει την προοπτική μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου σε συναφή γνωστικό αντικείμενο με τις Ελληνικές Σπουδές και ειδικότερα στην Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση. Προς το σκοπό αυτό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιχειρεί να δώσει έμφαση στη σύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με τις αναγκαίες σήμερα πρακτικές δεξιότητες και την ανάπτυξή τους. Απώτερος στόχος είναι με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές/ήτριες του Προγράμματος να μπορούν άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκριθούν επαγγελματικά, ερευνητικά ή συμβουλευτικά στις αυξημένες και ιδιαίτερες απαιτήσεις του σήμερα.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που υποστηρίζει το Πρόγραμμα άπτεται πλήθους ζητημάτων σχετικών με τις ελληνικές σπουδές και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στις ιδιαιτερότητές της. Ας υπογραμμιστεί πως το «μωσαϊκό» των διδασκόντων βρίσκει το αντίστοιχό του σε αυτό των φοιτητών/τριών. Πρόκειται για  φοιτητές/ήτριες με διαφορετικά επιστημονικά υπόβαθρα και με προπτυχιακές σπουδές στα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Επιστημών της Αγωγής, Θεολογίας, Αρχιτεκτονικής, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό, Σχολών δημοσιογραφίας, Σχολών ξεναγών, κ.ά. Επιπλέον, προέρχονται από έναν εξαιρετικά ευρύ γεωγραφικό χώρο, από όλη σχεδόν την ελληνική και κυπριακή επικράτεια, αλλά και από πολλές περιοχές της Ευρώπης και της Μ. Ανατολής. Τα διάσπαρτα αυτά μέλη της επιστημονικής/εκπαιδευτικής κοινότητας αποκτούν πραγματική συνοχή μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές επενδύει σε όλες τις δυνατότητες της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο που διακρίνει τη μορφή αυτή των πανεπιστημιακών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το πρόγραμμα δίνει, συνεπώς, τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο/η να φοιτήσει εξ ολοκλήρου με ψηφιακό τρόπο από όπου κι αν βρίσκεται (Ελλάδα, Κύπρο ή εξωτερικό), χωρίς να απαιτείται η φυσική του/της παρουσία και τα συνακόλουθα έξοδα μετακίνησής του/της. Οι φοιτητές/ήτριες επιλέγουν τους ρυθμούς με τους οποίους θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους και θα ολοκληρώσουν τον κύκλο σπουδών τους.

Τα μαθήματα δεν έχουν την παραδοσιακή μορφή εισαγωγής σε ένα ιστορικό, αρχαιολογικό ή άλλο θέμα, και δεν αποσκοπούν στην παράδοση ύλης. Το παιδαγωγικό μοντέλο που εφαρμόζεται είναι συμμετοχικό, ομαδοσυνεργατικό και με έμφαση στην υγιή και παραγωγική αμφισβήτηση, ώστε να ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή με στόχο τη διεύρυνση των ερευνητικών οριζόντων των συμμετεχόντων/ουσών. Είναι μέσα από την ομαδοσυνεργατική έρευνα που αναδύονται οι πιο ενδιαφέρουσες και καινοτόμες προσεγγίσεις, με τους/τις διδάσκοντες/ουσες ασφαλώς να αναλαμβάνουν την ευθύνη του όσο το δυνατό αρτιότερου συντονισμού της παιδαγωγικής και ερευνητικής διαδικασίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικές Σπουδές, μεγαλώνει και αναπτύσσεται σε μια δύσκολη περίοδο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και είναι πραγματικό επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου το γεγονός ότι δημιούργησε, στήριξε και στηρίζει αυτή την καινοτόμα προσπάθεια, η οποία είναι ανοικτή στην κοινωνία. Πέρα από τον εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό ρόλο που επιχειρούν να επιτελέσουν οι Ελληνικές Σπουδές, φιλοδοξούν επίσης με τη δράση τους να αποτελέσουν αντίβαρο στην ιδεολογική χρήση του παρελθόντος και κυρίως στην προσπάθεια να συνδεθούν τα επιστημονικά πεδία της Ιστορίας και Αρχαιολογίας αλλά και της Πολιτιστικής Διαχείρισης με τις συχνά απέλπιδες προσπάθειες να αναδειχθούν ή να επιβεβαιωθούν εθνικά οράματα, ταυτότητες, πόθοι και προσδοκίες.

Άλλωστε ήδη από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του Προγράμματος,  θεωρήθηκε καίριας σημασίας η παρέμβασή του στο δημόσιο λόγο και χώρο με τη διοργάνωση ημερίδων, δημόσιων διαδικτυακών διαλέξεων, εκπαιδευτικών επισκέψεων αλλά και με τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας με συναφή προγράμματα και ερευνητικά κέντρα όπως για παράδειγμα το Κέντρο Κυπριακών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου του Βελιγραδίου. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στις Δημόσιες Διαδικτυακές Διαλέξεις ΙΣΤΟΡΙΑΙ, οι οποίες θεσπίστηκαν το 2020.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικές Σπουδές επιθυμεί να προσφέρει στους διδάσκοντες/ουσες και φοιτητές/ήτριες του τις αφορμές που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν, τις κοινωνικές, επαγγελματικές και επιστημονικές τους δεξιότητες. Αυτός είναι ο προγραμματικός στόχος αυτού του μεταπτυχιακού προγράμματος, το οποίο είναι ανοικτό σε όσες και όσους επιθυμούν να ενταχθούν σε μια δυναμική ομάδα, η οποία θέτει ως πρόταγμα τη διάσπαση της κλειστής ατομικότητας, και την αναζήτηση της συλλογικής σοφίας που γεννά η αδιαπραγμάτευτα κοινωνιοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πάνος Χριστοδούλου (Phd Αρχαία Ιστορία) | Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές

email: p.christodoulou@euc.ac