Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα Βοηθού Οδοντιάτρου

Posted: January 20, 2021

Οι Βοηθοί Οδοντιάτρου είναι σημαντικά μέλη της ομάδας που παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η σταδιοδρομία ως βοηθός οδοντιάτρου είναι ενδιαφέρουσα, αποδοτική και με πολλές προκλήσεις. Ο εκπαιδευμένος Βοηθός Οδοντιάτρου συναντά στην εργασιακή του σχέση ικανοποίηση, ποικιλία δραστηριοτήτων και αξιόλογες οικονομικές απολαβές. Είναι μία σταδιοδρομία που προσφέρει ευκαιρίες σε πρόσφατους αποφοίτους λυκείου, αλλά και σε πιο ηλικιωμένα άτομα που επιθυμούν να επανεκπαιδευτούν και να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα.

Με σκοπό την εκπαίδευση Βοηθών Οδοντιάτρων το Τμήμα Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Μέριμνα συνεργάστηκαν στην διαμόρφωση και σχεδιασμό ενός κορυφαίου στο είδος του εκπαιδευτικού προγράμματος που διεξάγεται με μεικτή εκπαίδευση. Μέρος του προγράμματος πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, και ένα μέρος πραγματοποιείται μέσω πρακτικής άσκησης σε πιστοποιημένα οδοντιατρεία / πολυοδοντιατρεία, υπό τη συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη έμπειρων εκπαιδευτών, οδοντιάτρων και βοηθών οδοντιάτρου.

Το πρόγραμμα Βοηθού Οδοντιάτρου εξ΄ αποστάσεως με πρακτική άσκηση περιλαμβάνει 1.360 Διδακτικές Ώρες, 600 Ώρες Πρακτικής Εξάσκησης και 82 Θεματικές Ενότητες.Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε μετά την ολοκλήρωσή του ο εκπαιδευόμενος να διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που θα τον καταστήσουν ικανό στο να ανταποκριθεί επαρκώς και με επιτυχία ως επαγγελματίας Βοηθός Οδοντιάτρου.Αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος Βοηθού Οδοντιάτρου υπάρχουν στον σύνδεσμο https://e-merimna.gr/ .