Επιλογή Σελίδας
Nicosia Risk Forum 2019: Risks for Climate Change στο Πανεπιστήμιο μας
Posted: November 22, 2019

«Το Κέντρο Αριστείας CERIDES – Centre of Excellence in Risk & Decision Sciences (Κέντρο Αριστείας για τους Κινδύνους και της Επιστημονικής Διαχείρισής τους) είναι μοναδικό στον τομέα του» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου «Φόρουμ Διαχείρισης Κινδύνου Λευκωσίας – Nicosia Risk Forum 2019». Το συνέδριο προσέφερε υψηλού επιπέδου ενημέρωση και ενίσχυσε την γνώση των συνέδρων ενώ οδήγησε στην καλύτερη κατανόηση των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν τον ζωτικό τομέα της πρόβλεψης και της διαχείρισης του κινδύνου. Το #NRF2019 είχε ως κεντρικό θέμα τα ρίσκα της κλιματικής αλλαγής.

Κύριος ομιλητής ο υπουργός Εξωτερικών είπε στην ομιλία του: «Από την ίδρυσή του το Κέντρο Αριστείας CERIDES παρέχει μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση, τόσο στις ακαδημαϊκές όσο και στις επιχειρηματικές ομάδες, με διεπιστημονικό τρόπο. Για τους λόγους αυτούς και ως επακόλουθο του επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει το CERIDES, εξασφαλίζει σημαντική χρηματοδότηση από την ΕΕ. Η ομάδα, υπό την ηγεσία του Καθηγητού Γιώργου Μπούστρα, έθεσε τον πήχη ψηλά στον τομέα της ανάλυσης κινδύνου. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει, αναγνωρίζει και εκτιμά το έργο σας και είναι έτοιμο να αναπτύξει περαιτέρω συνεργασίες».

 

Φέτος στο συνέδριο έλαβαν μέρος, και:

– ο Επίτροπος της ΕΕ για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Δρ. Χρήστος Στυλιανίδης

– η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπο κ. Κλέλια Βασιλείου

– ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Νικόλαος Γ. Χαρδάλιας

– ο Επικεφαλής του National Emergency Management Agency, του Ισραήλ, κ. Zeev Tsuk-Ram, VOVA

– ο Διοικητής Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Φραντζής

– ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών κ. Χαράλαμπος Αλεξάνδρου

– ο Αν. Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Πόλυς Χατζηβασιλείου