Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό «Ελληνικές Σπουδές»

Posted: September 11, 2023

Το Πρόγραμμα Ελληνικές Σπουδές (18 Μήνες / 90 ECTS, Μεταπτυχιακό), Εξ Αποστάσεως: Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Πολιτιστική Διαχείριση  του Πανεπιστημίου μας, εισάγει στον ελληνικό χώρο, για πρώτη φορά σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το πρότυπο των θεματικών πολιτισμικών σπουδών. Το πρόγραμμα υπηρετεί μεταξύ άλλων και την  αυξανόμενη ανάγκη για εργοδοτούμενους με ερευνητικές δεξιότητες και κριτικό στοχασμό καθώς προσφέρει μεταβιβάσιμες δεξιότητες στην ανάλυση, οργάνωση και μελέτη, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλα τα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία.

  • Είναι ίσως το μοναδικό Πρόγραμμα που συνδυάζει την Ιστορία και Αρχαιολογία με την Πολιτιστική Διαχείριση.
  • Από την έναρξή του το 2018 παρακολούθησαν και παρακολουθούν το πρόγραμμα περισσότεροι από 100 φοιτητές/τριες.
  • Απόφοιτοί/τες του εργοδοτούνται σε Μουσεία, Πολιτιστικά Ιδρύματα, και σε άλλους οργανισμούς συναφείς με πολιτισμικές σπουδές.
  • Είναι ένα εξωστρεφές Πρόγραμμα με δραστηριότητες ανοικτές στο ευρύ κοινό (ΙΣΤΟΡΙΑΙ-Δημόσιες Διαδικτυακές Διαλέξεις, Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων Ελληνικών Σπουδών, Θερινό Πανεπιστήμιο).
  • Το Πρόγραμμα υποστηρίζεται από μια δυναμική ακαδημαϊκή ομάδα εξαιρετικά έμπειρη στην εξ Αποστάσεως εκπαίδευση και με αξιοσημείωτο ερευνητικό προφίλ.

 

Αίτηση Εισαγωγής εδώ