Επιλογή Σελίδας
Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών
Posted: September 9, 2019

Το Πρόγραμμα Ένταξης των Νέων φοιτητών πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο. Στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που θα βοηθήσει τους φοιτητές: να εξοικειωθούν με το περιβάλλον της Πανεπιστημιούπολης, να ενημερωθούν για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση τους και τους προσωπικούς τους στόχους, να γνωρίσουν το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό διαφόρων τμημάτων, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, γνώσεις και πολλούς φίλους  παρακολουθώντας διάφορα εργαστήρια και διαλέξεις.