Επιλογή Σελίδας

Βιολογικές Επιστήμες (Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογίας)

BSc
Bachelor of Science
Επιλέξτε κατεύθυνση Γενικής Βιολογίας ή Γενικής Μικροβιολογίας με πρακτική εκπαίδευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια
Βιολογικές Επιστήμες στο EUC
Το Πτυχίο στις Βιολογικές Επιστήμες του EUC παρέχει στους φοιτητές την επιλογή κατεύθυνσης στη Γενική Βιολογία ή στη Γενική Μικροβιολογία. Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει τα θεμέλια της βιολογίας και της μικροβιολογίας με ευκαιρίες εξερεύνησης ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, όπως η  γενετική βιολογία, η μοριακή βιολογία, η περιβαλλοντική βιολογία, η ιατρική βιολογία και η θαλάσσια βιολογία. Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε υπερσύγχρονα εργαστήρια βιοχημείας, μοριακής βιολογίας και μικροβιολογίας και τοποθετούνται για ένα εξάμηνο σε κλινικά εργαστήρια τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα όπως στο Τμήμα Αλιείας, Τμήμα Δασών, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εργαστήρια τροφίμων και νερού και φαρμακευτικές βιομηχανίες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ιατρική Τεχνολογία
  • Μικροβιολογία
  • Ερευνητικά Εργαστήρια
  • Φαρμακευτική Βιομηχανία
  • Εργαστήρια Τροφίμων και Νερού
  • Αλιευτικές Υπηρεσίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Εξειδίκευση στη Μικροβιολογία Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν μέχρι τα δυο πρώτα έτη στο κοινό κορμό μαθήματων και να επιλέξουν το 3ο έτος την κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας η Μικροβιολογίας. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Μαθήματα Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι έχουν κατάρτιση σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Βιολογίας και Μικροβιολογίας όπως Μοριακή, Γενετική και Θαλάσσια Βιολογία, Περιβαλλοντική και Ιατρική Βιολογία Εργαστήρια Το πρόγραμμα της Βιολογίας είναι σχεδιασμένο με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα με την εκπαίδευση των φοιτητών να γίνεται σε υπερσύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις όπως εργαστήριο Βιοχημείας, Κυτταρικής Βιολογίας και Μικροβιολογίας. Δείτε παλαιότερη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού120
3
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογίας120
4
Σύνολo240

Bachelor – Biological Sciences (General Microbiology)

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού120 ECTS
2
Εξάμηνο 130 ECTS
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
BIO115Εισαγωγή στη Βιολογία6
5
LFS115Γενική και Ανόργανη Χημεία6
6
BIO135Εργαστηριακοί Υπολογισμοί στις Βιολογικές Επιστήμες6
7
HEA180Βιοστατιστική3
8
MAT195Μαθηματικά για τις Επιστήμες Ζωής6
9
HLS100Ακαδημαϊκές Δεξιότητες για τις Επιστήμες Υγείας και Ζωής3
10
Εξάμηνο 230 ECTS
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
12
BIO140Κυτταρική Βιολογία6
13
LFS135Οργανική Χημεία6
14
BIO145Φυσική για τις Βιολογικές Επιστήμες6
15
EHL100English for Health Sciences-Ι #6
16
HEA100Ανατομία/Φυσιολογία Ι6
17
Εξάμηνο 3(30 ECTS)30 ECTS
18
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
19
LFS245Βιοχημεία Ι6
20
BIO200Γενική Μικροβιολογία6
21
BIO230Εισαγωγή στη Γενετική6
22
EHL101English for Health Sciences-ΙΙ #6
23
HEA110Ανατομία / Φυσιολογία II6
24
Εξάμηνο 430 ECTS
25
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
26
HEA170Βιοπληροφορική6
27
BIO240Μοριακή Κυτταρική Βιολογία Ι6
28
LFS250Βιοχημεία ΙΙ6
29
HEA105Επιδημιολογία6
30
BIO245Εξελικτική Βιολογία6
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης Γενικής Μικροβιολογία120 ECTS
2
Μαθήματα 3ου έτους, Α Τετραμήνου30
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
BIO302Μοριακή Κυτταρική Βιολογία II7
5
BIO307Βιοτεχνολογία5
6
BIO315Μικροβιακή Φυσιολογία6
7
BIO316Περιβαλλοντική Μικροβιολογία6
8
BIO334Μικροβιακή Γενετική6
9
Εξάμηνο 530 ECTS
10
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
11
BIO300Μοριακή Κυτταρική Βιολογία ΙΙ6
12
N/AΜάθημα Επιλογής6
13
BIO352Ιολογία6
14
BIO354Μικροβιακή Γενετική6
15
BIO375Μυκητολογία6
16
Εξάμηνο 630 ECTS
17
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
18
BIO380Μικροβιολογία Τροφίμων6
19
BIO330Ανοσολογία6
20
BIO350Διδακτική της Βιολογίας6
21
BIO356Παρασιτολογία6
22
HEA190Μεθοδολογία της Έρευνας6
23
Εξάμηνο 730 ECTS
24
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
25
HLS400Πτυχιακή Εργασία I6
26
BIO450Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Φυσιολογία Μικροοργανισμών6
27
N/AΜάθημα Επιλογής6
28
N/AΜάθημα Επιλογής6
29
BIO425Πρακτική Άσκηση και Εμπειρία6
30
Εξάμηνο 830 ECTS
31
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
32
HLS420Πτυχιακή Εργασία IΙ6
33
BIO480Μικροβιακή Βιοποικιλότητα και Οικολογία6
34
N/AΜάθημα Επιλογής6
35
N/AΜάθημα Επιλογής6
36
BIO470Ιατρική Μικροβιολογία6
37
Μαθήματα Επιλογής
38
PHA225Φαρμακολογία6
39
LFS255Διατροφή και Ρύθμιση Κυτταρικών Λειτουργιών6
40
BIO358Περιβαλλοντική Εκπαίδευση6
41
BIO435Βιοηθική στις Βιολογικές Επιστήμες6
42
BIO319Βιοτεχνολογία6
43
BIO360Κλιματική Αλλαγή και Ρύπανση Περιβάλλοντος6
44
BIO365Βιοποικιλότητα και Διατήρηση Περιβάλλοντος6
45
BMS335Cancer Biology6
46
BMS405Systems Biomedicine6
47
BMS430Pathobiology6
48
BIO340Γενική Οικολογία6
49
BIO325Αναπτυξιακή Βιολογία6
50
BIO415Θαλάσσια Βιολογία6
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.