Επιλογή Σελίδας

Βυζαντινή Μουσική - Ψαλτική Τέχνη

BA
Bachelor of Arts
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έναν ευρύτατο χώρο επιστημονικών ενδιαφερόντων, ενώ παράλληλα καλύπτει ένα σημαντικό κενό στις τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο της Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτικής Τέχνης.
Βυζαντινή Μουσική - Ψαλτική Τέχνη στο EUC
Το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική καλύπτει το νευραλγικό γνωστικό αντικείμενο της Ανατολικής Εκκλησιαστικής Μουσικής στο τρίπτυχο της ιστορίας, θεωρίας και πράξης. Ψαλτική, η εκκλησιαστική μουσική, η Βυζαντινή Μουσική όπως είναι ευρύτερα γνωστή, αποτελεί μέγα κεφάλαιο της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας και, ευρύτερα, της ζωής της Εκκλησίας. Συνιστά το πιο χαρακτηριστικό ηχητικό ένδυμα του λόγου, που μας κληροδότησαν οι αξεπέραστοι ποιητές και υμνογράφοι. Το Πρόγραμμα Σπουδων θα συνεισφέρει ουσιαστικά ώστε να διαφυλαχθεί το ύφος και η παρακαταθήκη της εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής - Ψαλτικής Τέχνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:Online
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 5 Αστέρια στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών. ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Ακρόαση, κατά την οποία οι υποψήφιοι/ες θα αποδίδουν εκ πρώτης όψεως ένα πολύ απλό μουσικό κείμενο σε βυζαντινή σημειογραφία (παραλλαγή και μέλος) και ακολούθως, θα απαντούν σε ερωτήσεις στοιχειώδους μουσικής θεωρίας.
1
Degree RequirementsECTS
2
Πρώτος Χρόνος60
3
Δεύτερος Χρόνος60
4
Τρίτος Χρόνος60
5
Τέταρτος Χρόνος60
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240

Bachelor – Byzantine Music – Online

1
Πρώτος Χρόνος60 ECTS
2
Α' Τετράμηνο30
3
CodeCourse TitleECTS
4
BYZ100Προθεωρία Ψαλτικής Τέχνης Ι6
5
BYZ105Υμνολογία6
6
BYZ110Εκφωνητική Ψαλτική Πράξη6
7
BYZ115Ιστορική Επισκόπηση της Ψαλτικής Παράδοσης6
8
Μάθημα Επιλογής Αγγλικών*6
9
Β' Τετράμηνο30
10
CodeCourse TitleECTS
11
BYZ120Προθεωρία Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ6
12
BYZ125
Χειρόγραφη και Έντυπη Παράδοση του Ψαλτικού Ρεπερτορίου
6
13
BYZ130Ειρμολόγιο (Σύντομο)6
14
BYZ135Θεολογική Προσέγγιση της Λατρείας (Τελετουργική)6
15
Μάθημα Επιλογής Αγγλικών*6
16
Τα δύο μαθήματα αγγλικών επιλέγονται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του/της υποψήφιου/ας φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με επιτυχή συμπλήρωση του επιπέδου ENG102 του Πανεπιστημίου τότε τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής Αγγλικών δύνανται να αντικατασταθούν με Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.*6
1
Δεύτερος Χρόνος60 ECTS
2
Γ' Τετράμηνο30
3
CodeCourse TitleECTS
4
BYZ200Ειρμολόγιο (Αργό)6
5
BYZ205Εορτολογία- Αγιολογία6
6
BYZ210Ψηφιακά Μέσα για την Αξιοποίηση της Ψαλτικής Κληρονομιάς6
7
BYZ215Στοιχεία Θεωρίας και Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Μουσικής6
8
BYZ220Φωνητική, Ορθοφωνία6
9
Δ' Τετράμηνο30
10
CodeCourse TitleECTS
11
BYZ225Νέο Στιχηράριο Ι6
12
BYZ230Ζητήματα Τυπικού6
13
BYZ235Οι Πατέρες της Εκκλησίας και η Ψαλτική Τέχνη6
14
BYZ240Θεωρητικές Συγγραφές της Ψαλτικής Τέχνης (14ος – 18ος αι.)6
15
ΒΥΖ245Αγγλική Ορολογία Βυζαντινής Μουσικής-Ψαλτικής Τέχνης6
1
Τρίτος Χρόνος60 ECTS
2
Ε' Τετράμηνο30
3
CodeCourse TitleECTS
4
BYZ300Παπαδική (19ος -20ος αι.)6
5
BYZ305Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής6
6
BYZ310Νέο Στιχηράριο ΙΙ6
7
BYZ315Εισαγωγή στην Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική6
8
BYZ320Η Γλώσσα των Ύμνων6
9
Στ' Τετράμηνο30
10
CodeCourse TitleECTS
11
BYZ325Παπαδική (17ος – 18ος αι.)6
12
BYZ330Διδακτκή της Ψαλτικής Τέχνης6
13
BYZ335Παπαδική (15 ος -16ος αι.)6
14
BYZ340Σύγχρονη Υμνογραφία6
15
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
1
Τέταρτος Χρόνος60 ECTS
2
Ζ' Τετράμηνο30
3
CodeCourse TitleECTS
4
BYZ400Παπαδική (14ος αι.)6
5
BYZ405Ορθογραφία της Σημειογραφίας της Νέας Μεθόδου6
6
BYZ410
Η Ψαλτική Τέχνη στα Πρεσβυγενή και Νεοπαγή Πατριαρχεία και τις Αυτοκέφαλες Εκκλησίες
6
7
BYZ415Μορφολογία – Ανάλυση στην Ψαλτική Τέχνη6
8
BYZ420Μουσικοθεραπευτική Διάσταση της Ψαλτικής Τέχνης6
9
Η' Τετράμηνο30
10
CodeCourse TitleECTS
11
BYZ425Παλαιό Στιχηράριο6
12
BYZ430Μαθηματάριο6
13
BYZ435Εξωτερική Μουσική (Συγκριτική Θεώρηση)6
14
BYZ440Καλοφωνικό Ειρμολόγιο6
15
Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής6
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.