Επιλογή Σελίδας
Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
BSc
Bachelor of Science
Με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι μηχανικοί ΗΥ είναι όλο και πιο απαραίτητοι για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της δικτύωσης υπολογιστών
Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο EUC
Το πτυχίο στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του EUC παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών. Οι φοιτητές αποκτούν μια ουσιαστική βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μπορούν μετέπειτα να επιλέξουν κατεύθυνση είτε στις Τηλεπικοινωνίες είτε στα Δίκτυα Υπολογιστών. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με δεξιότητες στις σύγχρονες  τεχνικές λογισμικού, καθώς και στην ψηφιακή ηλεκτρονική. Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνίων θα ασχοληθούν με ασύρματα και κινητά δίκτυα, τεχνικές οπτικής μετάδοσης και μαγνητικά πεδία. Οι φοιτητές τις κατεύθυνσης Δικτύων Υπολογιστών θα ασχοληθούν με θέματα δικτύων  ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας και γενικά με την ψηφιακή επικοινωνία. Οι φοιτητές μας τοποθετούνται για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία. Το πτυχίο Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο ΕΠΚ αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Τηλεπικοινωνίες
  • Μηχανική Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Δικτύων
  • Ψηφιακή Επικοινωνία
  • Κινητή Τηλεφωνία

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Επαγγελματική Αναγνώριση Το πρόγραμμα Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), που είναι προϋπόθεση για πρόσληψη από μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο όπως CYTA και ΑΗΚ. Επιπρόσθετα, το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Institute of Electrical and Electronic Engineers και το Association of Computing Machinery (ACM) Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
General Education Requirements12
3
Science Requirements12
4
Mathematics Requirements42
5
Major Requirements156
6
Free Electives18
7
Total Requirements240

Bachelor – Computer Engineering

1
General Education Requirements12 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENL103Instruction in Expository Writing6
4
CSE215Writing for Computer Science & Engineering6
1
Science Requirements12 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
PHY 100Physics I6
4
PHY 110Physics II6
1
Mathematics Requirements42 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
MAT140
Mathematical Foundations for Science and Engineering
6
4
MAT150Calculus I6
5
MAT160Linear Algebra6
6
MAT170Discrete Structures6
7
MAT200Calculus II6
8
MAT210Differential Equations6
9
MAT225Probability & Statistics6
1
Major Requirements168 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSE100Programming Principles I – Robotics Lab6
4
CSE120Programming Principles II – Robotics Lab6
5
CSE200Data Structures & Algorithms6
6
ECE105Problem-Solving Fundamentals & Measurements6
7
ECE200Digital Systems I6
8
ECE205Circuits & Electronics I6
9
ECE210Computer Organization & Architecture6
10
ECE220Circuits & Electronics II & Laboratory12
11
ECE230Signals & Systems Theory6
12
CSE300Data Communications and Computer Networks6
13
CSE320Operating Systems6
14
CSE405Information Security6
15
ECE300Digital Systems II & Laboratory12
16
ECE305Advanced Computer Organization and Architecture6
17
ECE310Embedded Systems & Laboratory12
18
ECE400Computer Engineering Design6
19
ECE405Wireless & Mobile Networks6
20
ECE495Senior Design Project12
21
Major Electives24
22
(Students select four (4) of the following 9 courses)
23
CodeCourse TitleECTS
24
CSE230Systems Analysis and Design6
25
CSE315
Fundamentals of Distributed Systems with Cloud computing
6
26
CSE 330Artificial Intelligence6
27
ECE361Network Fundamentals6
28
ECE362Routing & Switching6
29
ECE418Internship Project6
30
ECE425Digital Signal Processing6
31
ECE430Parallel & Distributed Computing6
32
ECE450Contemporary Topics6
1
Free Electives18 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό