Επιλογή Σελίδας

Συστήματα Πληροφορικής

BSc
Bachelor of Science
Αποκτήστε  δεξιότητες και εμπειρίες που θα σας προετοιμάσουν για έναν από τους ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς συστημάτων πληροφορικής με έμφαση στην τεχνολογία διαδικτύου
Συστήματα Πληροφορικής στο EUC
Το πρόγραμμα Συστήματα Πληροφορικής του EUC εξοπλίζει τους φοιτητές με τη γνώση και τις δεξιότητες για την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση συστημάτων πληροφορικής, εφαρμογών κινητών και ιστοσελίδων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που καλύπτει τις αρχές των συστημάτων πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της ασφάλειας. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με την λειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων, την αξιολόγηση της στρατηγικής και τις ανάγκες των εφαρμογών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου, κάτι που εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Το πρόγραμμα συνδέεται στενά με το Start-Up Center powered by Microsoft στο EUC διατηρώντας τους φοιτητές ενήμερους ως προς τις πιο πρόσφατες τάσεις της βιομηχανίας προσφέροντας τους την ευκαιρία να συνεργάζονται, να υποστηρίζουν ή να δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι φοιτητές μας τοποθετούνται για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής
  • Ανάπτυξη Λογισμικού
  • Information Security Analysis
  • Network Administration
  • Διαχείρηση Βάσης Δεδομένων
  • Data Analysis

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Πιστοποίηση Microsoft Technology Associate Πέρα από το πτυχίο, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την πιστοποίηση της Microsoft ΜΤΑ (Microsoft Technology Associate). Η πιστοποίηση MTA αποτελεί ανταγωνιστικό προσόν για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Διαδικτύου Επαγγελματική Αναγνώριση Το πρόγραμμα Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), που είναι προϋπόθεση για πρόσληψη από μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο όπως CYTA και ΑΗΚ. Επιπρόσθετα, το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Institute of Electrical and Electronic Engineers και το Association of Computing Machinery (ACM) Πιστοποίηση από Cisco Φοιτητές του προγράμματος έχουν την δυνατότητα απόκτησης σειράς επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο τομέα δικτυών (CISCO) Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Degree RequirementsECTS
2
General Education Requirements30
3
Business Core Requirements42
4
Information Systems Core Requirements42
5
Computer Science Core Requirements108
6
Free Electives18
7
Total Requirements240

Bachelor – Computer Information Systems

1
General Education Requirements30 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
COM215Public Speaking and Human Communication6
4
CSE215Writing for Computer Science and Engineering6
5
ENL103Instruction in Expository Writing6
6
AEF105Business Statistics6
7
BUS210Numerical Applications and Methods for Business6
1
Business Core Requirements42 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
BUS100Introduction to Business6
4
MAR100Introduction to Marketing6
5
MGT100Principles of Management6
6
AEF110Introduction to Financial Accounting6
7
CIS210Operations Management6
8
BUS220Innovation and Entrepreneurship6
9
BUS400Strategic Management6
1
Information Systems Core Requirements42 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CIS100Fundamentals of Information Systems6
4
CIS205Networks and Information Security6
5
CIS300Enterprise Architecture6
6
CIS400Information Systems Project Management6
7
CIS410
Information Systems Strategy and Management
6
8
CSE230Systems Analysis and Design6
9
CSE310Database Management Systems6
1
Computer Science Core Requirements108 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSE100Programming Principles I – Robotics Lab6
4
CSE110Programming Lab using Robotics6
5
CSE120Programming Principles II – Robotics Lab6
6
CSE200Data Structures and Algorithms6
7
CSE125Computer Networking and Web Technologies6
8
CSE213Web Programming6
9
CIS200Search Engine Optimization and Internet Marketing6
10
CSE335Smartphone Programming6
11
CSE350E-commerce and the Internet6
12
CIS405Data Mining and Web Mining6
13
CSE425Cybercrime Concepts and Legal Considerations6
14
CIS305Knowledge Management6
15
CIS430Senior Project12
16
CSE340Human Computer Interaction6
17
CIS415Decision Science6
18
CIS420E-commerce Marketing Strategy6
19
CIS310Visual Programming6
1
Free Electives18 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.