Επιλογή Σελίδας

Πληροφορική

BSc
Bachelor of Science
Ένα πτυχίο στην Πληροφορική προσφέρει στους αποφοίτους αμέτρητες δυνατότητες για μια λαμπρή καριέρα σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και παραγωγική και καινοτόμο βιομηχανία
Πληροφορική στο EUC
Το Πτυχίο στην Πληροφορική στο EUC παρέχει στους φοιτητές ένα εύρος γνώσεων και μια σειρά τεχνικών δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικές όσο και σε εφαρμοσμένες πτυχές του τομέα. Μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό υπολογιστών. Το πρόγραμμα καλύπτει πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της Μηχανικής Λογισμικού (Software Engineering), και όλους τους σημαντικούς εξελισσόμενους τομείς της Πληροφορικής. Οι φοιτητές εφοδιάζονται με θεμελιώδεις γνώσεις στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), των Δικτύων Υπολογιστών και της Ασφάλειας και των Μαζικών Δεδομένων (Big Data). Το πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους μια ισχυρή βάση στις τεχνικές δεξιότητες, την κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ικανότητα να επικοινωνούν αυτές τις δεξιότητες στον τελικό χρήστη. Το Πτυχίο Πληροφορικής στο EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Μηχανική Λογισμικού
  • Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
  • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων
  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Δικτύων
  • Ψηφιακά Μέσα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ Το Πτυχίο Πληροφορικής στο EUC αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ETEK), το οποίο συχνά αποτελεί προαπαιτούμενο για εργοδότηση από διάφορους οργανισμούς στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης της CYTA και της ΑΗΚ. Επιπλέον, το πτυχίο αναγνωρίζεται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) και τον Σύνδεσμο Μηχανημάτων Υπολογισμού (Association for Computing Machinery – ACM). Το Κέντρο Νεοσύστατων Επιχειρήσεων που υποστηρίζεται από τη Microsoft (Start-Up Center Powered by Microsoft) Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έργα του Start-Up Center στο EUC, το οποίο ενισχύει τους επιχειρηματίες τεχνολογίας υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας τις ιδέες τους, και συμβάλλοντας στην τελική διάθεση αυτών των ιδεών στην αγορά. Εργαστήριο Ρομποτικής Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ρομποτικής τεχνολογίας χρησιμοποιείται τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς. Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής στο EUC (Robotics Student Club) Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη Φοιτητική Λέσχη Ρομποτικής του EUC και να λάβουν μέρος σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής. Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC Ο Φοιτητικός Όμιλος του IEEE στο EUC προσφέρει συμμετοχή στο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), έναν παγκόσμιο οργανισμό που υποστηρίζει την τυποποίηση, την εκπαίδευση και την έρευνα.  Ο Φοιτητικός Κλάδος του IEEE στο EUC οργανώνει διαλέξεις, επιμορφώσεις και πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Δράση για τη Βιομηχανία  (Action for Industry – AFI IEEE). Απασχολησιμότητα Οι φοιτητές μας απασχολούνται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ενώ παράλληλα,  γίνονται και οι ίδιοι καινοτόμοι και επιχειρηματίες. Έρευνα Το Τμήμα συνδέεται στενά με τα ερευνητικά κέντρα του EUC, CERIDES και CYBER-CERIDES προσφέροντας ευκαιρίες για συμμετοχή στην έρευνα και ανάπτυξη. Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Degree RequirementsECTS
2
General Education Requirements12
3
Mathematics Requirements42
4
Major Requirements168
5
Free Electives18
6
Total Requirements240

Bachelor – Computer Science

1
General Education Requirements12 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENL103Instruction in Expository Writing6
4
CSE215Writing for Computer Science & Engineering6
1
Mathematics Requirements42 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
MAT170Discrete Structures6
4
MAT140Mathematical Foundations for Science and Engineering6
5
MAT150Calculus I6
6
MAT200Calculus II6
7
MAT160Linear Algebra6
8
MAT225Probability & Statistics6
9
N/AMathematics Elective*6
10
Mathematics Elective6
11
Choose one (1) from the list below OR any from mathematics provided pre-requisites acquired
12
CodeCourse TitleECTS
13
MAT210Differential Equations6
14
MAT203Multivariable Calculus6
15
MAT212Introduction to Cryptography6
1
Major Requirements168 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSE105
Introduction to Computer Science via Robotics
6
4
CSE100Programming Principles I – Robotics Lab6
5
CSE110Programming Lab using Robotics6
6
CSE120Programming Principles II – Robotics Lab6
7
CSE125
Computer Networking and Web technologies
6
8
CSE200Data Structures & Algorithms6
9
ECE200Digital Systems I6
10
ECE210Computer Organization and Architecture6
11
CSE213Web Programming6
12
CSE230Systems Analysis and Design6
13
CSE225Introduction to Robotics6
14
CSE235Programming Languages6
15
CSE300
Data Communications and Computer Networks
6
16
CSE305Systems Programming6
17
CSE310Database Management Systems6
18
CSE315
Fundamentals of Distributed Systems with Cloud Computing
6
19
CSE320Operating Systems6
20
CSE325Software Engineering I6
21
CSE330Artificial Intelligence6
22
CSE400Theory of Computation6
23
CSE405Information Security6
24
CSE410Software Engineering II6
25
CSE415Algorithms6
26
CSE420Compiler Design6
27
CSE450Senior Project12
28
Major Electives12
29
(Students select two (2) of the following courses)
30
CodeCourse TitleECTS
31
CSE335Smart-Phone Programming6
32
CSE340Human Computer Interaction6
33
CSE350E-Commerce and the Internet6
34
CSE360Video Game Design6
35
CSE414Graph Theory and Applications in Networks6
36
CSE418Internship Project6
37
CSE425
Cybercrime concepts and Legal considerations
6
38
CSE440Contemporary Topics6
39
CIS405Data Mining and Web Mining6
40
ECE361Network fundamentals6
41
ECE362Routing Protocols and Concepts6
42
ECE430Parallel Computing6
1
Free Electives18 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.