Επιλογή Σελίδας
Νομική - Κυπριακό Δίκαιο
LLB
Bachelor of Law
Το πρόγραμμα Νομικής σας εφοδιάζει με δεξιότητες έρευνας, αναλυτικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
Νομική (Κυπριακό Δίκαιο) στο EUC
Το πτυχίο Νομικής παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του νομικού συστήματος της Κύπρου και καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς του Δικαίου, όπως το εμπορικό, το ναυτιλιακό, το οικογενειακό και το ποινικό Δίκαιο. Οι φοιτητές μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και εγγράφονται αυτόματα στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου. Η Νομική Σχολή διατηρεί σημαντικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Οι πτυχιούχοι μας τοποθετούνται σε δικηγορικά γραφεία για 12 μήνες για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης πρακτικής άσκησης. Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Μαθήματα Κορμού108180
3
Μαθήματα Ειδίκευσης1220
4
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης*1220
5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής1220
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS144240

Bachelor – Law (Cyprus Law)

1
Μαθήματα Κορμού
108 Π. Μονάδες
180 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
LLB115Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου35
4
LLB120Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα35
5
LLB125Φιλοσοφία του Δικαίου35
6
LLB130Περί Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία/Πρακτική35
7
LLB135Συνταγματικό Δίκαιο35
8
LLB140Γενικό Διοικητικό Δίκαιο35
9
LLB150Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο35
10
LLB200Αγγλική Νομική Ορολογία Ι35
11
LLB201Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ35
12
LLB210Ευρωπαϊκό Δίκαιo35
13
LLB213Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Ι35
14
LLB220Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου35
15
LLB222Δίκαιο Εταιρειών Ι35
16
LLB225Ποινικό Δίκαιο Ι35
17
LLB232Δίκαιο των Συμβάσεων Ι35
18
LLB235Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας35
19
LLB240Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο35
20
LLB276Οικογενειακό Δίκαιο35
21
LLB281Ιστορία του Δικαίου35
22
LLB325Δίκαιο Εταιρειών ΙΙ35
23
LLB341Πολιτική και Διοικητική Δικονομία35
24
LLB345Ποινικό Δίκαιο ΙΙ35
25
LLB350Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων ΙΙ35
26
LLB355Δίκαιο της Απόδειξης35
27
LLB361Δίκαιο Κληρονομιών και Διαδοχής35
28
LLB405Ποινική Δικονομία35
29
LLB446Μεθοδολογία του Δικαίου35
30
LΑW155Δίκαιο και Διαδίκτυο35
31
LAW245Ναυτικό Δίκαιο35
32
LAW265Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος35
33
LAW270Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή35
34
LAW320Δίκαιο Καταπιστευμάτων35
35
LAW330Τραπεζικό Δίκαιο35
36
LAW335Δίκαιο Συμβάσεων ΙΙ35
37
LAW410Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας35
38
LAW445Παραβατικότητα Ανηλίκων35
1
Μαθήματα Ειδίκευσης
12 Π. Μονάδες
20 ECTS
2
Επιλέγονται τέσσερα (4) από τα πιο κάτω μαθήματα.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα ειδίκευσης από τα μαθήματα κορμού του αντίστοιχου προγράμματος Νομικής Ελληνικού Δικαίου
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
LAW217Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης35
5
LAW233Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνές Σχέσεις35
6
LAW250Φορολογικό Δίκαιο35
7
LAW256Εργατικό Δίκαιο35
8
LAW285Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου35
9
LAW295Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς35
10
LAW315Δίκαιο Ανταγωνισμού35
11
LAW333Διεθνές Ποινικό Δίκαιο35
12
LAW370Ιατρικό Δίκαιο35
13
LAW395Συγκριτικό Δίκαιο35
14
LAW400Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων35
15
LAW416Ασφαλιστικό Δίκαιο35
16
LAW425Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο35
17
LAW440Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική35
18
LAW455Αεροπορικό Δίκαιο35
19
LAW465Ανακριτική35
20
LAW470Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών35
21
LAW476Εκκλησιαστικό Δίκαιο35
22
LAW485Ελεύθερη μελέτη35
23
LAW490Δίκαιο της Ενέργειας35
24
LLB310Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου35
25
LLB323Εγκληματολογία35
26
LLB491Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών35
27
LLB493Πτυχιακή Εργασία610
1
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης12 Π. Μονάδες20 ECTS
2
Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα.
Τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα που προσφέρονται από τις Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
3
4
*Τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα που προσφέρονται από τις Σχολές Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
12 Π. Μονάδες
20 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό