Επιλογή Σελίδας

Νομική - Κυπριακό Δίκαιο

LLB
Bachelor of Law
Το πρόγραμμα Νομικής σας εφοδιάζει με δεξιότητες έρευνας, αναλυτικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
Νομική (Κυπριακό Δίκαιο) στο EUC
Το πτυχίο Νομικής παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση του νομικού συστήματος της Κύπρου και καλύπτει όλους τους σημαντικούς τομείς του Δικαίου, όπως το εμπορικό, το ναυτιλιακό, το οικογενειακό και το ποινικό Δίκαιο. Οι φοιτητές μας προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Κυπριακού Δικηγορικού Συλλόγου και εγγράφονται αυτόματα στο Νομικό Συμβούλιο Κύπρου. Η Νομική Σχολή διατηρεί σημαντικές συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές δύνανται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Οι πτυχιούχοι μας τοποθετούνται σε δικηγορικά γραφεία για 12 μήνες για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης πρακτικής άσκησης. Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κορμού180
3
Μαθήματα Νομικής Επιλογής40
4
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής20
5
Σύνολo240

Bachelor – Law (Cyprus Law)

1
Μαθήματα Κορμού180 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLB115Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου5
4
LLB120Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα5
5
LLB125Φιλοσοφία του Δικαίου5
6
LLB130Περί Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία/Πρακτική5
7
LLB135Συνταγματικό Δίκαιο5
8
LLB140Γενικό Διοικητικό Δίκαιο5
9
LLB145Ιστορία του Δικαίου5
10
LLB150Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο5
11
LLB156Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου5
12
LLB200Αγγλική Νομική Ορολογία Ι5
13
LLB210Ευρωπαϊκό Δίκαιο5
14
LLB213Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Ι5
15
LLB222Δίκαιο Εταιρειών Ι5
16
LLB225Ποινικό Δίκαιο Ι5
17
LLB232Δίκαιο των Συμβάσεων Ι5
18
LLB260Δίκαιο Εταιρειών ΙΙ5
19
LLB276Οικογενειακό Δίκαιο5
20
LLB280Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων ΙΙ5
21
LLB286Ποινικό Δίκαιο ΙΙ5
22
LLB290Δίκαιο και Διαδίκτυο5
23
LLB300Ποινική Δικονομία5
24
LLB305Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας5
25
LLB315Δίκαιο Συμβάσεων ΙΙ5
26
LLB340Τραπεζικό Δίκαιο5
27
LLB347Πολιτική Δικονομία Ι (Πολιτική και Διοικητική Δικονομία)5
28
LLB355Δίκαιο της Απόδειξης5
29
LLB361Δίκαιο Κληρονομιών και Διαδοχής5
30
LLB401Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος5
31
LLB415Φορολογικό Δίκαιο5
32
LLB426Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο5
33
LLB430Δίκαιο των Καταπιστευμάτων5
34
LLB436Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή5
35
LLB441Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας5
36
LLB452Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς5
37
LLB455Εργατικό Δίκαιο5
38
LLB460Πολιτική Δικονομία ΙΙ5
1
Μαθήματα Νομικής Επιλογής40 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLB369Αγγλική Νομική Ορολογία ΙI5
4
LLB371Διεθνείς Οργανισμοί-Διεθνές Σχέσεις5
5
LLB372Ναυτικό Δίκαιο5
6
LLB373Διοικητικό Δίκαιο–Έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης5
7
LLB374Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου5
8
LLB375Εισαγωγή σε Αλλοδαπά Νομικά Συστήματα5
9
LLB376Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου5
10
LLB377Δίκαιο Ανταγωνισμού5
11
LLB378Εγκληματολογία5
12
LLB379Διεθνές Ποινικό Δίκαιο5
13
LLB380Πρακτική Άσκηση5
14
LLB381Συγκριτικό Δίκαιο5
15
LLB382Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων5
16
LLB383Δίκαιο Δημόσιας Υγείας5
17
LLB384Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο5
18
LLB385Ποινική Καταστολή–Σωφρονιστική5
19
LLB386Παραβατικότητα Ανηλίκων5
20
LLB387Μεθοδολογία του Δικαίου5
21
LLB388Ανακριτική5
22
LLB389Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών5
23
LLB391Ελεύθερη Μελέτη5
24
LLB392Δίκαιο της Ενέργειας5
25
LLB393Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών5
26
LLB394Δίκαιο Τουρισμού5
27
LLB395Διοικητική Δικονομία–Προνομιακά εντάλματα5
28
LLB397Δίκαιο Αθλητισμού5
29
LLB495Πτυχιακή Εργασία10
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής20 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.