Επιλογή Σελίδας
Νηπιαγωγικά
BA
Bachelor of Arts
Ως Νηπιαγωγός καλλιεργείς την περιέργεια των παιδιών, αξιοποιείς την πολυμορφία της τάξης και υποστηρίζεις διάφορες μορφές μάθησης
Νηπιαγωγικά στο EUC
Το Πρόγραμμα Νηπιαγωγικών στο EUC παρέχει στους φοιτητές μια γερή βάση τόσο στη θεωρία όσο και στην πρακτική που σχετίζεται με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών νηπιακής και προσχολικής ηλικίας. Το Εργαστήριο Νηπιαγωγικών και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο EUC είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα εκπαιδευτικά υλικά και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής κατάρτισης και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές ενισχύουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την υποστήριξη της ανάπτυξης των μικρών παιδιών, τον σχεδιασμό του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και καινοτόμων προσεγγίσεων στο πλαίσιο των παιδαγωγικών αρχών και τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα για παιδιά. Στο πλαίσιο της διδακτικής τους πρακτικής, οι φοιτητές μας αποκτούν εμπειρία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα ημερήσιας φροντίδας και νηπιαγωγεία. Οι πτυχιούχοι μας είναι πλήρως προετοιμασμένοι για άμεση απασχόληση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
  • Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας
  • Νηπιαγωγεία
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος εδώ.
1
Degree RequirementsECTS
2
Υποχρεωτικά Μαθήματα198
3
Μαθήματα Επιλογής Επιστημών της Αγωγής24
4
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής6
5
Μαθήματα Επιλογής Αγγλικών12
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240

Bachelor – Early Childhood Education

1
Υποχρεωτικά Μαθήματα198 ECTS
2
Επιστήμες της Αγωγής36
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
EDU100Εισαγωγή στην Παιδαγωγική6
5
EDU205Ιστορία της Εκπαίδευσης6
6
EDU305Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης6
7
EDU345Εκπαιδευτική Έρευνα και Στατιστική6
8
EDU365Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση6
9
EDU410Φιλοσοφία της Παιδείας6
10
Ψυχολογία και Παιδική Υγεία18
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
13
PSY150Παιδική Ψυχολογία και Ανάπτυξη6
14
PSY155Εκπαιδευτική Ψυχολογία στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση6
15
EDU400Παιδική Υγεία, Πρώτες Βοήθειες και Ασφάλεια6
16
Μαθήματα Περιεχομένου42
17
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
18
EDU105Εισαγωγή στη Μελέτη της Γλώσσας6
19
EDU115Παιδική Λογοτεχνία6
20
EDU120Εισαγωγή στον Επιστημονικό Γραμματισμό6
21
EDU125Μουσική και Κίνηση για το Νηπιαγωγείο6
22
EDU130Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες και Εκπαίδευση6
23
EDU210Εισαγωγή στη Μαθηματική Σκέψη6
24
EDU355Θεωρία της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο6
25
Θεωρία και Πράξη για τη Μάθηση στο Νηπιαγωγείο72
26
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
27
EDU200Θεμελιώδη Ζητήματα Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης6
28
EDU215Επικοινωνιακές Δεξιότητες για το Νηπιαγωγείο6
29
EDU220Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις για το Νηπιαγωγείο6
30
EDU225Γλωσσική Αγωγή και Γραμματισμός για το Νηπιαγωγείο6
31
EDU230Κοινωνικές Σπουδές για το Νηπιαγωγείο6
32
EDU235Παιχνίδι και Μάθηση6
33
EDU320Φυσικές Επιστήμες για το Νηπιαγωγείο6
34
EDU330Τέχνη και Διδακτική της για το Νηπιαγωγείο6
35
EDU350Μαθηματικός Γραμματισμός για το Νηπιαγωγείο6
36
EDU360Μουσική και Διδακτική της για το Νηπιαγωγείο6
37
EDU415Η Διδακτική της Φυσικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο6
38
EDU420Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας6
39
Σχολική Εμπειρία172
40
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
41
EDU240Σχολική Εμπειρία Ι6
42
EDU340Σχολική Εμπειρία ΙΙ12
43
EDU440Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ12
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ72
2
Eπιλογή τεσσάρων από τα πιο κάτω μαθήματα
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
EDU405Ανάπτυξη Προγραμμάτων6
5
EDU425Διαπολιτισμική Εκπαίδευση6
6
EDU430Σύγχρονα Θέματα Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης6
7
EDU435Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Εκπαίδευση6
8
EDU445Δράμα στην Εκπαίδευση και Τεχνικές Αφήγησης6
9
EDU450Περιβαλλοντική Εκπαίδευση6
10
EDU455Διδασκαλία Δεύτερης Γλώσσας6
11
EDU460Μουσεία και Εκπαίδευση6
12
EDU465Εκπαίδευση STEAM για το Νηπιαγωγείο6
13
EDU470Διαφοροποίηση στην Ενιαία Εκπαίδευση6
14
EDU475Διαχείριση Συμπεριφοράς Παιδιού6
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής6 ECTS
1
Μαθήματα Επιλογής Αγγλικών212 ECTS
1 Ο/η φοιτητής/τρια για να εγγραφεί στο μάθημα EDG390: Σχολική Εμπειρία ΙΙ, χρειάζεται να έχει GPA τουλάχιστον 1.85. Επίσης, για να εγγραφεί στο μάθημα EDG405: Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ, χρειάζεται να έχει GPA τουλάχιστον 2.00. 2 Τα δύο μαθήματα αγγλικών επιλέγονται μετά από δοκίμιο διαπίστωσης του επιπέδου γνώσης της αγγλικής γλώσσας του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση που το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας ισοδυναμεί με επιτυχή συμπλήρωση του επιπέδου ENL102 του Πανεπιστημίου, τότε τα εναπομείναντα μαθήματα επιλογής Αγγλικών δύνανται να αντικατασταθούν με Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.