Επιλογή Σελίδας
Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική
BSc
Bachelor of Science
Αναπτύξτε δεξιότητες σχεδίασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων επικοινωνίας με πρακτική εμπειρία σε διάφορους οργανισμούς
Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική στο EUC
Το Πτυχίο στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική του EUC δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα σχετικό με την ενέργεια (παραγωγή, διανομή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) είτε με την τηλεπικοινωνία. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στο σχεδιασμό και στη συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων και πινακίδων ελέγχου. Οι φοιτητές μας τοποθετούνται για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών, όπως η CYTA και η Hellas Sat. Το πτυχίο Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικών αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και την Ένωση Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Μηχανική Δορυφορικών Υπηρεσιών
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Μηχανική Δικτύων

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Degree RequirementsCreditsECTS
2
General Education Requirements1525
3
Science Requirements815
4
Mathematics Requirements2037
5
Major Requirements74148
6
Free Electives915
7
Total Requirements126240

Bachelor – Electrical and Electronic Engineering

1
General Education Requirements15 Credits25 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
COM101Public Speaking35
4
CSC135Writing for Computer Science and Engineering34
5
ENG103Instruction in Expository Writing36
6
PSY103Introduction to Psychology36
7
N/AGeneral Education Elective34
1
Science Requirements8 Credits15 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
PHY101Introductory Physics I35
4
PHY102Introductory Physics II34
5
PHY161Introductory Physics I Laboratory13
6
PHY162Introductory Physics II Laboratory13
1
Mathematics Requirements20 Credits37 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
MAT101Calculus I47
4
MAT102Calculus II47
5
MAT202Differential Equations36
6
MAT203Multivariable Calculus36
7
MAT206Linear Algebra35
8
MAT217Probability & Statistics36
1
Major Requirements74 Credits148 ECTS
2
CodeCourse TitleCreditsECTS
3
CSC131Programming Principles I36
4
ECE100Introduction to Engineering Principles and Measurements36
5
ECE101Electric Circuits I35
6
ECE141Electric Circuits I Laboratory13
7
ECE202Electric Circuits II35
8
ECE211Electronics I35
9
ECE212Electronics II35
10
ECE213Digital Logic35
11
ECE215Computer Organization & Architecture36
12
ECE242Electric Circuits II Laboratory13
13
ECE271Electronics I Laboratory13
14
ECE272Electronics II Laboratory13
15
ECE273Digital Logic Design Laboratory13
16
ECE322Data Communications and Computer Networks36
17
ECE330Introduction to Communication Systems35
18
ECE338Microprocessors and Microcomputers35
19
ECE350Signals and Systems Theory36
20
ECE351Electric and Magnetic Fields36
21
ECE370Power Engineering36
22
ECE389Microprocessors and Microcomputers Laboratory13
23
ECE440Control Systems and Theory36
24
ECE441Control Systems Laboratory13
25
ECE473Power Electronics36
26
ECE482Data Communications and Computer Networks Laboratory13
27
ECE491Senior Design Project310
28
N/AMajor Electives1525
29
Major Electives
30
Students must select any five (5) of the courses available from the list of major electives, some of which must be from the specialization areas “Electrical Engineering” and “Electronic Engineering” according to the requirements of the local professional certification body.
31
CodeCourse TitleCreditsECTS
32
BUS360Innovation and Entrepreneurship35
33
CSC305Assembly Language35
34
CSC330Fundamentals of Distributed Systems36
35
ECE418Internship Project35
36
ECE450Contemporary Topics36
37
Specialization area: Electronic Engineering
38
CodeCourse TitleCreditsECTS
39
ECE361Network Fundamentals36
40
ECE362Routing Protocols and Concepts36
41
ECE415Embedded Systems36
42
ECE431Digital Signal Processing35
43
ECE432Parallel Computing35
44
ECE452Microwave and Optical Transmission36
45
ECE462VLSI Design35
46
ECE463FPGA Design Using VHDL35
47
Specialization area: Electrical Engineering
48
CodeCourse TitleCreditsECTS
49
ECE420Renewable Energy Sources35
50
ECE422Photovoltaic Technologies35
51
ECE423Electrical Integration of Renewable Technologies35
52
ECE471Power Systems: Analysis36
53
ECE492Electrical Energy: Generation, Transport and Distribution36
54
ECE474Wiring Regulations: Explained and Illustrated35
55
ECE475
Wiring Regulations: Design and verification of electrical installations
35
1
Free Electives9 Credits15 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό