Επιλογή Σελίδας

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική

BSc
Bachelor of Science
Αναπτύξτε δεξιότητες σχεδίασης ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων επικοινωνίας με πρακτική εμπειρία σε διάφορους οργανισμούς
Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική στο EUC
Το Πτυχίο στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική του EUC δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα σχετικό με την ενέργεια (παραγωγή, διανομή και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) είτε με την τηλεπικοινωνία. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στο σχεδιασμό και στη συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων και πινακίδων ελέγχου. Οι φοιτητές μας τοποθετούνται για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τηλεπικοινωνιών, όπως η CYTA και η Hellas Sat. Το πτυχίο Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικών αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και την Ένωση Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Αγγλικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Μηχανική
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Μηχανική Δορυφορικών Υπηρεσιών
  • Τηλεπικοινωνίες
  • Μηχανική Δικτύων

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
1
Degree RequirementsECTS
2
General Education Requirements6
3
Science Requirements12
4
Mathematics Requirements36
5
Major Requirements180
6
Free Electives6
7
Total Requirements240

Bachelor – Electrical and Electronic Engineering

1
General Education Requirements6 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
ENL102Upper Intermediate English6
1
Science Requirements12 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
PHY100Physics I 6
4
PHY110Physics II6
1
Mathematics Requirements36 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
MAT140
Mathematical Foundations for Science and Engineering
6
4
MAT150Calculus I 6
5
MAT160Linear Algebra 6
6
MAT200Calculus II6
7
MAT210Differential Equations 6
8
MAT225Probability & Statistics 6
1
Major Requirements180 ECTS
2
CodeCourse TitleECTS
3
CSE100Programming Principles I – Robotics Lab6
4
CSE300Data Communications and Computer Networks6
5
ECE105Problem-Solving Fundamentals & Measurements 6
6
ECE200Digital Systems I6
7
ECE205Circuits & Electronics I 6
8
ECE210Computer Organization & Architecture 6
9
ECE220Circuits & Electronics II & Laboratory12
10
ECE225Electric and Magnetic Fields6
11
ECE230Signals & Systems Theory 6
12
ECE240Numerical Analysis6
13
ECE300Digital Systems II & Laboratory12
14
ECE310Embedded Systems & Laboratory12
15
ECE320Power Engineering6
16
ECE325Introduction to Communication Systems6
17
ECE340Power Electronics6
18
ECE345Electromechanical Energy Conversion6
19
ECE401Control Systems Theory & Laboratory12
20
ECE410Power Systems: Analysis6
21
ECE480Electrical Energy: Generation, Transportation and Distribution6
22
ECE496Senior Design Project 12
23
Major Electives
24
(Students select five (5) of the following courses)
25
CodeCourse TitleECTS
26
ECE305Advanced Computer Organization and Architecture6
27
ECE361Network Fundamentals6
28
ECE362Routing & Switching6
29
ECE405Wireless & Mobile Networks6
30
ECE419Internship Project6
31
ECE425Digital Signal Processing6
32
ECE435Microwave and Optical Transmission6
33
ECE442Renewable Energy Sources6
34
ECE445Photovoltaic Technologies6
35
ECE451Contemporary Topics6
36
ECE455Electrical Integration of Renewable Technologies6
37
ECE465Wiring Regulations: Explained and Illustrated6
38
ECE470Wiring Regulations: Design and verification of electrical installations6
1
Free Electives6 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.