Επιλογή Σελίδας

Νομική - Ελληνικό Δίκαιο

LLB
Bachelor of Law
Πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου με άμεση εγγραφή στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδας και Κύπρου
ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ EUC
Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου, του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η ύλη των μαθήματων, τα συγγράμματα και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχα των Ελληνικών Νομικών Σχολών. Το πτυχίο Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει την εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγορών της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις επάρκειας και στους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Κύπρο, καθώς αναγνωρίζεται πλήρως από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καθώς και δίκες στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στα Ποινικά Δικαστήρια της Ελλάδας. Το πρόγραμμα Νομικής θα σας εφοδιάσει με δεξιότητες έρευνας, αναλυτικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Δείτε την προηγούμενη δομή του προγράμματος.
1
Δομή ΠρογράμματοςECTS
2
Μαθήματα Κορμού205
3
Μαθήματα Νομικής Επιλογής25
4
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής10
5
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS240

Bachelor – Law (Greek Law)

1
Μαθήματα Κορμού205 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
3
LLB115Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου5
4
LLB121Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου10
5
LLB125Φιλοσοφία του Δικαίου5
6
LLB136Συνταγματικό Δίκαιο10
7
LLB140Γενικό Διοικητικό Δίκαιο5
8
LLB145Ιστορία του Δικαίου5
9
LLB150Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο5
10
LLB156Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου5
11
LLB160Οικογενειακό Δίκαιο5
12
LLB206Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο5
13
LLB210Ευρωπαϊκό Δίκαιo5
14
LLB214Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος10
15
LLB215Διοικητική Δικονομία5
16
LLB226Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος10
17
LLB227Εμπορικό Δίκαιο I - Γενικό Μέρος5
18
LLB231Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος5
19
LLB234Ποινικό Δίκαιο -Ειδικό Μέρος5
20
LLB236Εμπράγματο Δίκαιο5
21
LLB301Ατομικό Εργατικό Δίκαιο5
22
LLB322Εμπορικό Δίκαιο II-Δίκαιο Εταιρειών5
23
LLB324Ποινική Δικονομία I5
24
LLB326Φορολογικό Δίκαιο5
25
LLB328Εμπορικό Δίκαιο III-Δίκαιο Αξιόγραφων5
26
LLB332Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο5
27
LLB336Ποινική Δικονομία II5
28
LLB342
Πολιτική Δικονομία Ι (Oργάνωση Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη)
5
29
LLB343Πολιτική Δικονομία ΙΙ- Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση5
30
LLB362Κληρονομικό Δίκαιο5
31
LLB421
Πολιτική Δικονομία ΙΙI - Ασφαλιστικά Μέσα/Εκούσια Διαδικασία
5
32
LLB426Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο5
33
LLB466Εμπορικό Δίκαιο IV- Βιομηχανική Ιδιοκτησία5
34
LLB477Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι5
35
LLB480Συνθέσεις - Εφαρμογές Αστικού Δικαίου5
36
LLB482
Συνθέσεις- Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
5
37
LLB484Συνθέσεις - Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας5
38
LLB486Συνθέσεις - Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου5
39
LLB488Συνθέσεις- Εφαρμογές Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου5
1
Μαθήματα Νομικής Επιλογής25 ECTS
2
Επιλέγονται πέντε (5) από τα πιο κάτω μαθήματα
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
LLB200Αγγλική Νομική Ορολογία Ι5
5
LLB290Δίκαιο και Διαδίκτυο5
6
LLB338Φορολογικές Συμβάσεις και Τρέχοντα Θέματα Διεθνούς Φορολογίας5
7
LLB340Τραπεζικό Δίκαιο5
8
LLB344Κοινωνιολογία του Δικαίου5
9
LLB348Κοινοβουλευτικό Δίκαιο5
10
LLB352Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία5
11
LLB354Εκκλησιαστικό Δίκαιο5
12
LLB369Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ5
13
LLB371Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνείς Σχέσεις5
14
LLB372Ναυτικό Δίκαιο5
15
LLB374Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου5
16
LLB375Εισαγωγή σε Αλλοδαπά Νομικά Συστήματα5
17
LLB376Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου5
18
LLB377Δίκαιο Ανταγωνισμού5
19
LLB378Εγκληματολογία5
20
LLB379Διεθνές Ποινικό Δίκαιο5
21
LLB381Συγκριτικό Δίκαιο5
22
LLB382Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων5
23
LLB384Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο5
24
LLB385Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική5
25
LLB386Παραβατικότητα Ανηλίκων5
26
LLB387Μεθοδολογία του Δικαίου5
27
LLB388Ανακριτική5
28
LLB389Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών5
29
LLB391Ελεύθερη Μελέτη5
30
LLB392Δίκαιο της Ενέργειας5
31
LLB393Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών5
32
LLB394Δίκαιο Τουρισμού5
33
LLB397Δίκαιο Αθλητισμού5
34
LLB398Πτωχευτικό Δίκαιο5
35
LLB401Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος5
36
LLB436Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή5
37
LLB441Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας5
38
LLB452Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς5
39
LLB495Πτυχιακή Εργασία10
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής10 ECTS
2
Σεμινάρια
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
4
N/AΣεμινάρια-Συνταγματικό Δίκαιο-
5
N/AΣεμινάρια-Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου-
6
N/AΣεμινάρια-Διοικητικό Δίκαιο-
7
N/AΣεμινάρια-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο-
8
N/AΣεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο-
9
N/AΣεμινάρια-Ενοχικό Δίκαιο-
10
N/AΣεμινάρια-Ευρωπαικό Δίκαιο-
11
N/AΣεμινάρια-Εμπορικό Δίκαιο-
12
Διαθεματικά Σεμινάρια
13
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
14
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Δημόσιο Δίκαιο-
15
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία-
16
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας-
17
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης-
18
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο-
19
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Αστικό Δίκαιο-
20
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Ποινική Δικονομία-
21
N/AΔιαθεματικά Σεμινάρια-Πολιτική Δικονομία-
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.