Επιλογή Σελίδας
Νομική – Ελληνικό Δίκαιο
LLB
Bachelor of Law
Πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου με άμεση εγγραφή στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ελλάδας και Κύπρου
Νομική στο EUC
Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει αυτοτελές πτυχίο Νομικής Ελληνικού Δικαίου, του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Η ύλη των μαθήματων, τα συγγράμματα και οι ώρες διδασκαλίας είναι ακριβώς αντίστοιχα των Ελληνικών Νομικών Σχολών. Το πτυχίο Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζει την εγγραφή στα Μητρώα Ασκούμενων Δικηγορών της Ελλάδας χωρίς εξετάσεις επάρκειας και στους Δικηγορικούς Συλλόγους στην Κύπρο, καθώς αναγνωρίζεται πλήρως από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε οργανωμένες επισκέψεις στα Ευρωπαϊκά νομικά όργανα και παρακολουθούν μαθήματα στο Διεθνές Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, καθώς και δίκες στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στα Ποινικά Δικαστήρια της Ελλάδας. Το πρόγραμμα Νομικής θα σας εφοδιάσει με δεξιότητες έρευνας, αναλυτικής και κριτικής σκέψης, δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσα:Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δικηγορικά Γραφεία
  • Εταιρικό Δίκαιο
  • Δικονομικό Δίκαιο
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Περιβαλλοντικό Δίκαιο
  • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, , θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στην Πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους. Η εν λόγω οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών (Ακαδημαϊκών και αθλητικών), η οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.

Διαμονή Φοιτητών

Οι φοιτητικές οικιστικές μας μονάδες βρίσκονται μόλις λίγα λεπτά από την Πανεπιστημιούπολη και έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν στους φοιτητές υψηλής ποιότητας στέγαση σε όμορφα και μοντέρνα στούντιο και διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, τα οποία υποστηρίζονται από άνετους κοινωνικούς χώρους, γυμναστήριο, αίθουσα πλυντηρίου και 24ωρη υπηρεσία ασφαλείας.

TALK TO A CURRENT STUDENT
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
Μαθήματα Κορμού123205
3
Μαθήματα Ειδίκευσης1525
4
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής610
5
Σεμινάρια24-
6
Διαθεματικά Σεμινάρια24-
7
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS192240

Bachelor – Law (Greek Law)

1
Μαθήματα Κορμού
123 Π. Μονάδες
205 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
LLB115Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου35
4
LLB121Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου610
5
LLB125Φιλοσοφία του Δικαίου35
6
LLB136Συνταγματικό Δίκαιο610
7
LLB140Γενικό Διοικητικό Δίκαιο35
8
LLB141Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο35
9
LLB150Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο35
10
LLB181Διοικητική Δικονομία35
11
LLB210Ευρωπαϊκό Δίκαιo35
12
LLB214Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος610
13
LLB220Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου35
14
LLB226Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος610
15
LLB227Εμπορικό Δίκαιο I - Γενικό Μέρος35
16
LLB228Εμπορικό Δίκαιο II-Δίκαιο Εταιρειών35
17
LLB229Εμπορικό Δίκαιο III-Δίκαιο Αξιόγραφων35
18
LLB230Εμπορικό Δίκαιο IV- Βιομηχανική Ιδιοκτησία35
19
LLB231Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος35
20
LLB236Εμπράγματο Δίκαιο35
21
LLB240Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο35
22
LLB255Ατομικό Εργατικό Δίκαιο35
23
LLB275Οικογενειακό Δίκαιο35
24
LLB281Ιστορία του Δικαίου35
25
LLB342
Πολιτική Δικονομία Ι (Oργάνωση Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη)
35
26
LLB346Ποινικό Δίκαιο -Ειδικό Μέρος35
27
LLB357Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι35
28
LLB362Κληρονομικό Δίκαιο35
29
LLB406Ποινική Δικονομία I35
30
LLB407Ποινική Δικονομία II35
31
LLB420
Πολιτική Δικονομία ΙΙ- Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση
35
32
LLB421
Πολιτική Δικονομία ΙΙI - Ασφαλιστικά Μέσα/Εκούσια Διαδικασία
35
33
LAW250Φορολογικό Δίκαιο35
34
LAW257Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο35
35
LAW447Συνθέσεις- Εφαρμογές Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου35
36
LAW448
Συνθέσεις-Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας
35
37
LAW449Συνθέσεις-Εφαρμογές Αστικού Δικαίου35
38
LAW450Συνθέσεις-Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας35
39
LAW451Συνθέσεις-Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου35
1
Μαθήματα Ειδίκευσης
15 Π. Μονάδες
25 ECTS
2
Επιλέγονται πέντε (5) από τα πιο κάτω μαθήματα
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
LAW155Δίκαιο και Διαδίκτυο35
5
LAW216Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας35
6
LAW233Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνές Σχέσεις35
7
LAW245Ναυτικό Δίκαιο35
8
LAW265Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος35
9
LAW270Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή35
10
LAW285Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου35
11
LAW295Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς35
12
LAW315Δίκαιο Ανταγωνισμού35
13
LAW330Τραπεζικό Δίκαιο35
14
LAW333Διεθνές Ποινικό Δίκαιο35
15
LAW360Φορολογικές Συμβάσεις και Τρέχοντα Θέματα Διεθνούς Φορολογίας35
16
LAW370Ιατρικό Δίκαιο35
17
LAW390Πτωχευτικό Δίκαιο35
18
LAW395Συγκριτικό Δίκαιο35
19
LAW400Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων35
20
LAW410Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας35
21
LAW416Ασφαλιστικό Δίκαιο35
22
LAW425Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο35
23
LAW435Κοινωνιολογία Δικαίου35
24
LAW440Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική35
25
LAW445Παραβατικότητα Ανηλίκων35
26
LAW455Αεροπορικό Δίκαιο35
27
LAW460Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία35
28
LAW465Ανακριτική35
29
LAW470Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών35
30
LAW475Εκκλησιαστικό Δίκαιο35
31
LAW485Ελεύθερη μελέτη35
32
LAW490Δίκαιο της Ενέργειας35
33
LLB200Αγγλική Νομική Ορολογία Ι35
34
LLB201Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ35
35
LLB310Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου35
36
LLB323Εγκληματολογία35
37
LLB446Μεθοδολογία του Δικαίου35
38
LLB491Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών35
39
LLB493Πτυχιακή Εργασία610
1
Σεμινάρια *
24 Π. Μονάδες
0 ECTS
2
Σεμινάρια24
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
SEM101Σεμινάρια-Συνταγματικό Δίκαιο--
5
SEM102Σεμινάρια-Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου--
6
SEM103Σεμινάρια-Διοικητικό Δίκαιο--
7
SEM104Σεμινάρια-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο--
8
SEM201Σεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο--
9
SEM202Σεμινάρια-Ενοχικό Δίκαιο--
10
SEM203Σεμινάρια-Ευρωπαικό Δίκαιο--
11
SEM204Σεμινάρια-Εμπορικό Δίκαιο--
12
Διαθεματικά Σεμινάρια24
13
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
14
SEM301Διαθεματικά Σεμινάρια-Δημόσιο Δίκαιο--
15
SEM302
Διαθεματικά Σεμινάρια-Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
--
16
SEM303
Διαθεματικά Σεμινάρια – Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας
--
17
SEM304Διαθεματικά Σεμινάρια-Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης--
18
SEM401Διαθεματικά Σεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο--
19
SEM402Διαθεματικά Σεμινάρια-Αστικό Δίκαιο--
20
SEM403Διαθεματικά Σεμινάρια-Ποινική Δικονομία--
21
SEM404Διαθεματικά Σεμινάρια-Πολιτική Δικονομία--
22
23
*Η φοίτηση στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική για του φοιτητές του Προγράμματος "Νομικιή (Ελληνικό Δίκαιο)"
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής
6 Π. Μονάδες
10 ECTS

Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό