Επιλογή Σελίδας

Μαθηματικά

BSc
Bachelor of Science
Τα μαθηματικά ως θεμέλιο πληθώρας επιστήμων παρέχει διευρυμένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης
Μαθηματικά στο EUC
Το Πτυχίο Μαθηματικών του EUC παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις  για την ενασχόλησή τους με τον τομέα των μαθηματικών και με ένα τεράστιο εύρος επαγγελμάτων που σχετίζονται με την «επιστήμη των αριθμών». Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και αναλυτικές ικανότητες για την άμεση και πετυχημένη επαγγελματική τους αποκατάσταση.   Με το πτυχίο Μαθηματικών οι απόφοιτοι μπορούν να κατευθυνθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή να σταδιοδρομήσουν σε εταιρείες πληροφορικής, ασφαλιστικούς οργανισμούς,  χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, εταιρείες ερευνών και τράπεζες. Επιπλέον, καθώς τα μαθηματικά αποτελούν το θεμέλιο πληθώρας επιστημών, οι απόφοιτοι του προγράμματος μαθηματικών μπορούν να συνεχίσουν για μεταπτυχιακές η διδακτορικές σπουδές σε τόσο σε συναφή πεδία όσο και διαφορετικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
  • Ξένο Συνάλλαγμα (FOREX)
  • Οικονομικοί Αναλυτές
  • Επενδύσεις
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Εταιρείες Ερευνών

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Το πρόγραμμα δεν αποδεχεται καινούργιες αιτήσεις.

Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πρόγραμμα Μαθηματικών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Ελλάδα), ως πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο προς τα Τμήματα Μαθηματικών των Σχολών Θετικών Επιστήμων των Ελληνικών πανεπιστημίων.  
1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
2
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης918
4
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού75135
5
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής610
6
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών τουλάχιστον 3 από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης τουλάχιστον 3 από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας τουλάχιστον 2 από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
3060
7
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών35
8
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής612
9
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS129240
10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
11
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης918
13
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού75135
14
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής610
15
Μαθήματα Δέσμης ΜαθηματικώνΤουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης Τουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας Τουλάχιστον 6 μαθήματα από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
3060
16
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών35
17
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής612
18
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS129240

Bachelor – Mathematics

1
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης9 Π. Μονάδες18 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
ENG101Upper Intermediate English36
4
ENG102Advanced English36
5
N/AΜάθημα Γενικής Εκπαίδευσης36
1
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
75 Π. Μονάδες
135 ECTS
2
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
3
CSC131Αρχές Προγραμματισμού Ι36
4
MAT111Απειροστικός Λογισμός Ι47
5
MAT112Ανάλυση Ι35
6
MAT113Γραμμική Άλγεβρα Ι47
7
MAT114Αναλυτική Γεωμετρία35
8
MAT119Θεμέλια Μαθηματικών47
9
MAT121Απειροστικός Λογισμός ΙΙ47
10
MAT122Ανάλυση ΙΙ35
11
MAT123Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ47
12
MAT211Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών47
13
MAT213Αλγεβρικές Δομές Ι36
14
MAT216Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων36
15
MAT218Μαθηματικά με Υπολογιστές35
16
MAT221Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών47
17
MAT222Πραγματική Ανάλυση47
18
MAT223Αλγεβρικές Δομές ΙΙ36
19
MAT229Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών35
20
MAT312Μιγαδική Ανάλυση47
21
MAT316Εισαγωγή στην Στατιστική36
22
MAT317Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση35
23
MAT321Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις36
24
MAT324Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών36
1
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής6 Π. Μονάδες10 ECTS
2
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
MAT152Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική35
5
MAT153Εισαγωγή στην Αστροφυσική35
6
MAT154Ηλεκτρομαγνητισμός35
7
MAT155
Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας
35
8
MAT156Εισαγωγή στη Μηχανική35
1
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
30 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Επιλογή δέκα (10) μαθημάτων
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
MAT490Πτυχιακή Εργασία310
5
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
6
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
7
MAT331Συναρτησιακή Ανάλυση36
8
MAT332Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης36
9
MAT333Εισαγωγή στην Τοπολογία36
10
MAT341Εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση36
11
MAT342Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα36
12
Τομέας Άλγεβρας - Γεωμετρίας
13
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
14
MAT351Θεωρία Ομάδων36
15
MAT352Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων36
16
MAT353Θεωρία Galois36
17
MAT354Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων36
18
MAT355Αλγεβρική Τοπολογία36
19
MAT361Θεωρία Αριθμών36
20
MAT362Αλγεβρική Θεωρία Κωδικών36
21
MAT363Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία36
22
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
23
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
24
MAT371Εφαρμοσμένη Στατιστική36
25
MAT375Στοχαστικές Ανελίξεις Ι36
26
MAT376Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ36
27
MAT377Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα36
28
MAT381Θεωρία Γράφων και Εφαρμογές36
29
MAT382Συνδυαστική36
30
MAT383Θεωρία Παιγνίων36
31
MAT387Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων36
32
MAT391Κλασσική Μηχανική36
33
MAT392Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις36
34
MAT393Εισαγωγή στην Ρευστοδυναμική36
35
MAT394Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία36
1
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών3 Π. Μονάδες5 ECTS
2
Επιλογή ενός (1) μαθήματος
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
MAT326Διδακτική των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση35
5
MAT327Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών35
6
MAT328Παιδαγωγική Αξιοπoίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών35
1
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής6 Π. Μονάδες12 ECTS
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.