Επιλογή Σελίδας
Νοσηλευτική
BSc
Bachelor of Science
Οι φοιτητές νοσηλευτικής εφοδιάζονται με τις επιστημονικές γνώσεις και τις κλινικές δεξιότητες που τους επιτρέπει να  εξασκήσουν το επάγγελμα τους στην Κύπρο και την ΕΕ
Νοσηλευτική at EUC
Το Πτυχίο Νοσηλευτικής στο EUC προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν επαγγελματίες υγείας στην πρώτη γραμμή φροντίδας των ασθενών. Οι φοιτητές είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, τις ιατρικές, κλινικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν στην πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας των ατόμων όλων των ηλικιών και στην διατήρηση και προαγωγής της ανθρώπινης υγείας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντας στους αποφοίτους μας να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φοιτητές μας πραγματοποιούν κλινική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με την περίθαλψη ασθενών. Οι απόφοιτοί μας εγγράφονται στο Κυπριακό Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής για άμεση εργοδότηση στον τομέα τους  ή συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο για περαιτέρω εξειδίκευση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γλώσσες: Ελληνικά
Διάρκεια:4 χρόνια
Διδασκαλία:On Campus
ECTS:240

Τομείς Εργοδότησης Αποφοίτων:

  • Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία
  • Κοινοτικά Κέντρα Υγείας
  • Κοινοτική Νοσηλευτική
  • Σχολική Νοσηλευτική
  • Κέντρα Αποκατάστασης
  •  Στέγες Ηλικιωμένων

Χρήσιμες Πληροφορίες

Διαδικασία Εισδοχής

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια

Διαμονή Φοιτητών

TALK TO A CURRENT STUDENT
Έγκριση του πτυχίου Νοσηλευτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το Πτυχίο Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εγκεκριμένο πρόγραμμα υπαγόμενο στην οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των κρατών μελών. Με δεδομένη την αναγνώριση αυτή, οι πτυχιούχοι Νοσηλευτές θα μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου Απόφοιτοι του προγράμματος “Νοσηλευτική” του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Νοσηλευτών και Μαιών με αίτησή τους στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου.
1
Δομή ΠρογράμματοςΠ. ΜονάδεςECTS
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3260
3
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ3860
4
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3160
5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ3160
6
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS132240

Bachelor – Nursing

1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
32 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Πρώτο Τετράμηνο1630
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
ANA102Ανατομία35
5
CSG193Πληροφορική Επιστημών Υγείας35
6
EUC110Ακαδημαϊκές Δεξιότητες25
7
NUR103Εισαγωγή στη Nοσηλευτική35
8
PGY107Φυσιολογία35
9
PSG265Ψυχολογία της Υγείας25
10
Δεύτερο Τετράμηνο1630
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
BIO111Μικροβιολογία24
13
BIO282Βιοστατιστική25
14
ENH080*Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ35
15
NPR100Κλινική Πρακτική Ι13
16
NPT100Κλινική Άσκηση I24
17
NUR121Βασική Νοσηλευτική Ι45
18
NUR125Νοσηλευτική Εκτίμηση24
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
38 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Τρίτο Τετράμηνο1930
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
NPT200Κλινική Άσκηση II24
5
NUR110Πρώτες Βοήθειες33
6
NUR211Βασική Νοσηλευτική ΙΙ46
7
NUR212Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική Ι46
8
NUR213Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική I46
9
PHA112Φαρμακολογία και Αρχές Χορήγησης Φαρμάκων25
10
Τέταρτο Τετράμηνο1930
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
ENH090*Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII35
13
EPE201Επιδημιολογία35
14
NPR200Κλινική Πρακτική ΙΙ13
15
NPT220Κλινική Άσκηση III24
16
NUR223Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ45
17
NUR224Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική IΙ45
18
NUR225Νομικά, Βιοηθικά και Δεοντολογικά Ζητήματα στη Νοσηλευτική23
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
31 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Πέμπτο Τετράμηνο1830
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
NPT300Κλινική Άσκηση ΙV24
5
NUR310Παθολογία και Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙΙ45
6
NUR314Λοιμώξεις σχετιζόμενες με τη φροντίδα υγείας24
7
NUR316Ογκολογία και Ογκολογική Νοσηλευτική24
8
NUR317Χειρουργική και Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙΙ45
9
NUR319Βασικές Αρχές Βιοχημείας, Διατροφής και Διαιτολογίας24
10
ΒΙΟ112Βιοφυσική και Ακτινολογία24
11
Έκτο Τετράμηνο1330
12
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
13
NPR300Κλινική Πρακτική ΙΙΙ13
14
NPT320Κλινική Άσκηση V24
15
NUR320
Αρχές Επικοινωνίας / Μέθοδοι Διδασκαλίας στη Νοσηλευτική
26
16
NUR323Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας37
17
RES303Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας35
18
SOG102Αρχές Κοινωνιολογίας25
1
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
31 Π. Μονάδες
60 ECTS
2
Έβδομο Τετράμηνο1730
3
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
4
HEA410Πτυχιακή Εργασία Ι36
5
NPT400Κλινική Άσκηση VI24
6
NUR413
Αρχές Διοίκησης – Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων
24
7
NUR414Προαγωγή και Αγωγή Υγείας25
8
NUR415Γυναικολογική και Μαιευτική Νοσηλευτική45
9
NUR416Παιδιατρική και Παιδιατρική Νοσηλευτική46
10
Όγδοο Τετράμηνο1430
11
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
12
HEA420Πτυχιακή Εργασία ΙΙ312
13
NPT420Κλινική Άσκηση VII23
14
NUR422Κοινοτική Νοσηλευτική34
15
NUR423Γηριατρική και Γεροντολογική Νοσηλευτική24
16
NUR452Επείγουσα Νοσηλευτική24
17
N/AΜάθημα Επιλογής23
18
Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογης
19
Υποχρεωτικά ο σπουδαστής επιλέγει ένα στο τέταρτο έτος
20
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΠ. ΜονάδεςECTS
21
ENH070*Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι35
22
HSD412Οικονομία της Υγείας και Επιχειρηματικότητα23
23
NUR266Υγιεινή της Εργασίας23
24
NUR267Διαπολιτισμική Νοσηλευτική23
Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό